Ministerstwo Edukacji i Nauki

21.10.2021
PL EN
27.04.2021 aktualizacja 27.04.2021

Znamy najlepszych studentów zagranicznych w Polsce

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Lara Maria Guedes Gonçalves Costa z Brazylii, Marlon Souza Luis z Kanady, Yash Chawla z Indii, Aliaksandra Shmyk z Białorusi i Deepjyoti Nath z Indii są laureatami Konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce INTERSTUDENT 2021.

Konkurs INTERSTUDENT, organizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu „Study in Poland”, realizowanego wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w pełni koncentruje się na środowisku studentów zagranicznych w Polsce. Kapituła konkursu wskazuje laureatów spośród cudzoziemców studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach w języku polskim i języku obcym, których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Do jedenastej edycji konkursu wpłynęło 140 zgłoszeń.

Wręczenie nagród w konkursie INTERSTUDENT 2021 nastąpiło na gali online, podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2021", której gospodarzem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

W kategorii studia licencjackie zwyciężyła Lara Maria Guedes Gonçalves Costa z Brazylii, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktywnie współpracuje z organizacjami studenckimi, a we współpracy z koleżanką z International Relations and Area Studies i Brazylijskim Stowarzyszeniem Studentów (BRASA) przygotowała przewodnik „Jak studiować w Polsce”. W ostatnich miesiącach była zaangażowana także w inne projekty propagujące studiowanie w Polsce, m.in. pracowała przy opracowaniu materiałów informacyjnych dla doktorantów z Federalnego Uniwersytetu Alagoas, co daje szansę na zwiększenie wymiany akademickiej między tą uczelnią a Uniwersytetem Jagiellońskim. Jest również wolontariuszką Wspólnoty Hanna w Krakowie, która pomaga bezdomnym. Odpowiada za rozdzielanie żywności dla potrzebujących.

W kategorii studia magisterskie wygrał Marlon Souza Luis z Kanady, student Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi między innymi studencki projekt edukacyjny „Fun with English”, ucząc chore dzieci i ich rodziców języka angielskiego poprzez wspólne gry i zabawy. Organizuje akcje charytatywne na rzecz pacjentów oddziałów dziecięcych gdańskich szpitali we współpracy z trójmiejskimi firmami i fundacjami oraz warsztaty dla studentów. Na początku pandemii, gdy brakowało środków ochrony osobistej w szpitalach przewodził małej grupie studentów, którzy wytwarzali na drukarce 3D przyłbice, maski i jednorazowe osłony na termometry, których brakowało w szpitalach. Jest zaangażowany w uczelnianą kampanię antydyskryminacyjną „Kultura Szacunku/Culture of Respect”. Za jego sprawą w roku 2019 na GUMed odbyła się pierwsza studencka konferencją onkologiczna przeprowadzona wyłącznie po angielsku. Jest także współautorem pracy przyjętej do druku w prestiżowym tytule „Cardiology Journal” i członkiem lub przewodniczącym licznych kół naukowych. Myśli o kardiologii jako swojej przyszłej specjalizacji.

Z kolei w kategorii studia doktoranckie najlepszy okazał się Yash Chawla z Indii, doktorant na Politechnice Wrocławskiej. Niedawno został uznany za Najlepszego Młodego Badacza w dziedzinie zarządzanie i nauki o jakości na PWr za swoje publikacje w prestiżowych tytułach naukowych. Podczas swoich studiów doktorskich Yash zainicjował dwa projekty badawcze. Pierwszy z nich: Consumer Awareness and Acceptance on Smart Meters miał pierwotnie zbadać konsumentów z Polski i Indii, ale udało się go rozszerzyć na osiem innych krajów (łącznie z Australią) dzięki współpracy Yasha z badaczami z tych państw. Drugi projekt Predictors and Outcomes of Public Knowledge about COVID-19 umożliwił utworzenie konsorcjum składającego się z 15 badaczy z 14 krajów, którzy zebrali 15 553 odpowiedzi ze 121 krajów. Projekt zakończyła seria publikacji, obecnie trwa druga faza tego badania. Wiele energii poświęcił na koordynację zimowych i letnich szkół Wydziału Informatyki i Zarządzania i prowadzenie zajęć, najpierw stacjonarnie, a w roku 2021 – online. Zaprojektował i nakręcił materiały wideo dotyczące programów wymiany studenckiej. Jest przedstawicielem dziekana Wydziału, wspiera zagranicznych studentów zarówno przed przyjazdem do Polski, pomagając im w załatwieniu formalności, jak i podczas pobytu w naszym kraju.

Dodatkowo Kapituła postanowiła przyznać Nagrody Specjalne. Ich laureatami zostali: Deepjyoti Nath z Indii, student Uniwersytetu Łódzkiego - za skonstruowanie i wdrożenie w dobie pandemii robota do dezynfekcji oraz Aliaksandra Shmyk z Białorusi, studentka Politechniki Warszawskiej – za popularyzację nauki i techniki wśród młodzieży.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021