Nauka dla Społeczeństwa

09.12.2023
PL EN
01.10.2023 aktualizacja 01.10.2023

Uniwersytet Kaliski rozpoczął działalność

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dniem 1 października 2023 r. rozpoczął swoją działalność. Po raz pierwszy uruchomiono też medycynę, na którą przyjęto 90 studentów.

Nowa uczelnia powstała na bazie Akademii Kaliskiej, wcześniej była to Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Prezydent Andrzej Duda ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. podpisał 4 maja. Nadzór nad uniwersytetem, podobnie jak to miało miejsce w odniesieniu do akademii, sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Uniwersytet przejął mienie a także prawa i obowiązki akademii. Zgodnie z ustawą studenci akademii stali się studentami uniwersytetu. Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2023/2024 w akademii stali się osobami przyjętymi na pierwszy rok studiów w uniwersytecie.

Celem powołania UK było zminimalizowanie wyludniania się Kalisza i lepszej dostępności dla wszystkich grup społecznych. Uniwersytet – zdaniem inicjatorów – stworzył szanse na zwiększenie dostępności do wykształcenia wyższego młodzieży uboższej, szczególnie ze wsi i małych miasteczek, a także z niepełnosprawnościami.

Z myślą o rozwoju regionu wówczas jeszcze Akademia Kaliska uzyskała w 2022 r. prawo do kształcenia studentów na kierunku lekarskim. Według rektora UK prof. Andrzeja Wojtyły dane pokazują, że w Polsce na 1000 mieszkańców przypada niecałe 2,4 lekarza, w krajach Unii Europejskiej jest to ponad 3,8 lekarza. Wielkopolska pod tym względem plasuje się na ostatnim miejscu w kraju, ponieważ na 1000 mieszkańców przypada jedynie 1,56 lekarza.

"Nasz region jest szczególnie dotknięty zjawiskiem niedoboru kadry lekarskiej. W powiecie kaliskim pracuje 0,87 lekarzy na 1000 mieszkańców, co przekłada się na niekorzystne wskaźniki zdrowotne ludności zamieszkałej w miastach i w powiatach wspomnianego regionu" – powiedział PAP profesor.

Chęć studiowania medycyny w Kaliszu zgłosiło 1535 kandydatów, a to oznacza, że na jedno miejsce przypadało 25,58 chętnych. Uczelnia miała do dyspozycji łącznie 90 miejsc. Chęć studiowania w Kaliszu zadeklarowali m.in. mieszkańcy Warszawy, Poznania, Gdańska, Torunia i Bydgoszczy, Łodzi, Zgorzelca i wielu innych miejsc.

Uniwersytet stara się też o wydanie zgody na kształcenie studentów prawa, w przyszłości planowana jest psychologia.

Uniwersytet Kaliski jest uczelnią kształcącą ponad 3100 studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, i około 700 słuchaczy w trybie podyplomowym, w tym także na studiach Executive Master of Business Administration. Studia prowadzone są na czterech wydziałach: nauk o zdrowiu, społecznych, wydziale politechnicznym i medyczno-społeczno-technicznym we Wrześni.

W ciągu 20 lat istnienia mury uczelni opuściło ponad 22 tys. studentów. Uczelnia oferuje kształcenie w ramach 21 kierunków na studiach pierwszego stopnia, 12 kierunków na studiach drugiego stopnia i 11 kierunków studiów podyplomowych. Ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych, o zdrowiu, społecznych, bezpieczeństwie, zarządzaniu i jakości. Kształcenie studentów w Szkole Doktorskiej rozpocznie się z początkiem roku akademickiego 2023/2024. (PAP)

Ewa Bąkowska

bak/ apiech/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023