Nauka dla Społeczeństwa

31.05.2023
PL EN
03.10.2019 aktualizacja 03.10.2019

Ponad 13,5 tys. studentów Politechniki Krakowskiej rozpoczęło rok akademicki

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (P) podczas inauguracji roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej. PAP/Jacek Bednarczyk 03.10.2019 Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (P) podczas inauguracji roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej. PAP/Jacek Bednarczyk 03.10.2019

Ponad 13,5 tys. studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej uroczyście rozpoczęło w czwartek nowy rok akademicki. Rektor uczelni prof. Jan Kazior poinformował, że w tym roku więcej kandydatów niż w ubiegłym chciało się dostać na studia.

Więcej też nowych studentów, bo blisko 4 tys., uczelnia przyjęła na pierwszy rok. Rektor wyraził zadowolenie z takiej sytuacji, ponieważ – jak zaznaczył – w tym roku trudniej niż w poprzednich było się dostać na studia. Uczelnia w myśl nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym stawia na jakość kształcenia, a nie na liczbę studentów.

W roku akademickim 2019/2020 żacy uczyć się będą na ośmiu wydziałach i 31 kierunkach studiów. W letniej rekrutacji na studia największą popularnością cieszyły się kierunki: informatyka, budownictwo, architektura, automatyka i robotyka, transport oraz odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna. Nowościami w ofercie były m.in. inżynieria czystego powietrza oraz inżynieria i gospodarka wodna.

Prof. Kazior zapewnił studentów podczas czwartkowej inauguracji, że po studiach w Politechnice Krakowskiej znajdą zatrudnienie. Według przedstawionych przez niego statystyki 95 proc. absolwentów uczelni znajduje pracę do pół roku po ukończeniu studiów, przy czym prawie 60 proc. z nich pracowało już w czasie studiów. Niemal wszyscy absolwenci Politechniki Krakowskiej pracują w zawodzie. „Pracodawcy wręcz szturmują bramy naszej uczelni szukając dobrych inżynierów” – powiedział rektor.

Jak podkreślił, ten rok akademicki politechnika rozpoczyna w nowej rzeczywistości i wprowadza zmiany w myśl nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Od tego roku akademickiego uczelnia ma nowy statut, radę uczelni, ma szkołę doktorską, a wydziały mają być skupione wokół ośmiu dyscyplin naukowych. Rektor przyznał, że ostatni rok pracy, rozmów nad wprowadzeniem rozwiązań wynikających z nowej ustawy, był trudny, jednak udało się „w spokoju” wprowadzić zmiany.

Rektor zaprosił także na uroczyste obchody 75-lecia uczelni, które zaplanowano na maj 2020 r.

List do nowych studentów i pracowników uczelni z okazji nowego roku akademickiego wystosował premier Mateusz Morawiecki. Wskazał on, że ostatni rok był intensywny dla nauki, był czasem wdrażania reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

„Reforma zwiększając autonomię polskich uczelni, otwiera przed nimi jednocześnie wielkie możliwości i wielkie wyzwania. Jestem przekonany, że uczyniliśmy milowy krok w kierunku budowania nowoczesnego systemu edukacji wyższej, który będzie odpowiadał na potrzeby przyszłości. Dobrze funkcjonujące uczelnie są fundamentem gospodarki narodowej, najważniejszym motorem naszego rozwoju” – napisał premier w liście odczytanym przez wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika.

Szef rządu przypomniał, że w tegorocznym budżecie na naukę i szkolnictwo wyższe przeznaczono ok. 1,5 mld zł więcej niż w latach ubiegłym, a w perspektywie 10-letniej na uczelnie wyższe trafi dodatkowo co najmniej 47,5 mld zł. Jak zapowiedział, uczelnie publiczne w latach 2019-2020 otrzymają nawet 3 mld zł w obligacjach Skarbu Państwa.

Obecny na uroczystości wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przypomniał cele nowej ustawy, która weszła w życie 1 października 2018 r. Podziękował społeczności akademickiej za dialog i wyraził nadzieję, że ustawa wdrażana będzie spokojnie, z sukcesem. Zaznaczył, że czeka na sygnały ze strony uczelni, gdzie potrzebne są korekty we wprowadzanych rozwiązaniach i podkreślił, że resort jest do tych korekt gotowy.

PAP - Nauka w Polsce, Beata Kołodziej

bko/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023