Apel o zrozumiałe streszczenia recenzowanych artykułów medycznych

Adobe Stock
Adobe Stock

Firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne tworzące platformę współpracy Open Pharma wskazały na pilną potrzebę zamieszczania w recenzowanych publikacjach medycznych streszczeń napisanych prostym językiem – poinformowało pismo „Current Medical Research & Opinion”.

Zalecenia Open Pharma, opublikowane w recenzowanym czasopiśmie Current Medical Research & Opinion, mają na celu uczynienie modelu publikacji medycznych bardziej otwartym i dostępnym.

Zdaniem autorów ułatwiłoby to zaangażowanie się w badania medyczne wszystkim docelowym odbiorcom, od pacjentów, rzeczników pacjentów i ich opiekunów, po pracowników ochrony zdrowia i decydentów.

„Społeczności naukowe skupiają się obecnie na kolejnym kroku w kierunku otwartości: dostępności. Szerokie grono interesariuszy zaangażowanych w badania medyczne stawia obecnie przemysł farmaceutyczny w wyjątkowej pozycji, dzięki której może uczynić model publikacji medycznych bardziej otwartym – wyjaśniają autorzy. - Te podsumowania zachęcają do dyskusji na temat badań medycznych i pomagają w podejmowaniu w pełni świadomych i wspólnych decyzji”.

Uruchomiona w 2016 r. platforma Open Pharma zrzesza grupę firm farmaceutycznych i biotechnologicznych oraz innych fundatorów badań, a także pracowników ochrony zdrowia, organy regulacyjne, pacjentów, wydawców i inne zainteresowane strony z sektora opieki zdrowotnej.

Ich dążeniem jest umożliwienie w pełni otwartego dostępu do wyników badań medycznych (do bezpłatnego czytania dla każdego w Internecie), co - według Open Pharma - „poprawi przejrzystość, rozwinie nauki medyczne i ostatecznie poprawi opiekę nad pacjentem”.

Proponowany przez Open Pharma „minimalny standard” zaleca, aby wszystkie streszczenia miały formę zrozumiałą i czytelną (tylko w formie tekstu, a nie filmów lub infografik), były wolne od technicznego żargonu, bezstronne, niemające charakteru promocyjnego i łatwo dostępne.

Open Pharma zaleca także, aby streszczenia były: wyraźnie powiązane z publikacją źródłową i odpowiednimi identyfikatorami badań klinicznych, z krótkim odniesieniem do istniejących dowodów; spójne z tymi samymi ogólnymi wnioskami, co streszczenie publikacji naukowej; opracowane wraz z główną treścią manuskryptu, zgodnie z kryteriami autorstwa Międzynarodowego Komitetu Redaktorów Czasopism Medycznych; najlepiej zostały sprawdzone przez osobę niebędącą ekspertem w trakcie opracowywania; w pełni recenzowane wraz z główną treścią; udostępnione do bezpłatnego czytania; oznaczone odpowiednimi metadanymi i słowami kluczowymi, aby poprawić wykrywalność przez wyszukiwarki, w katalogach i indeksach.

„Utworzenie minimalnego standardu nie uniemożliwia tworzenia graficznie lub cyfrowo wzbogaconych podsumowań, ale działa jako uniwersalna podstawa, na której można dalej budować; Open Pharma zdecydowanie zachęca do dodatkowego opracowywania ulepszonych podsumowań. Taki standard określałby minimalne wymagania maksymalizujące przejrzystość, rozliczalność, dostępność, wykrywalność i włączający charakter publikacji czasopism medycznych. Po spełnieniu tych minimalnych standardów zachęcamy badaczy, aby również rozważyli utworzenie i udostępnienie infografik i podsumowań wideo, aby pomóc ludziom jeszcze lepiej zrozumieć swoje badania” - podkreślili autorzy postulatów.(PAP)

Paweł Wernicki

pmw/ bar/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Fot. Adobe Stock

    Odpady z tworzywa sztucznego można zamienić w elektronikę

  • Fot. Adobe Stock

    Niezdrowe nawyki dotyczące snu to większe ryzyko cukrzycy

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera