Ministerstwo Edukacji i Nauki

08.12.2021
PL EN
16.07.2021 aktualizacja 16.07.2021

Dzieci lubiące szkołę osiągają wyższe wyniki na egzaminach

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Dzieci, które w pierwszych latach nauki chętnie uczęszczały do szkoły i lubiły spędzać w niej czas, osiągają wyższe wyniki w nauce i na egzaminach - odkryli naukowcy z Uniwersytetu Bristolskiego w Anglii.

Na osiągnięcia edukacyjne każdego ucznia składa się wiele czynników, m.in. sposób, w jaki prowadzone są lekcje, indywidualne możliwości ucznia, czy pochodzenie społeczno-ekonomiczne. A czy może mieć znaczenie to, czy ktoś lubi szkołę, czy nie? Odpowiedź na to pytanie postanowił znaleźć dr Tim Morris z Uniwersytetu Bristolskiego w Anglii. Jak wynika z badań doktora i jego zespołu, radość i entuzjazm dziecka w pierwszych latach po rozpoczęciu nauki w szkole jest znaczącym czynnikiem dla późniejszych osiągnięć edukacyjnych - nawet po latach, gdy uczeń zdaje egzaminy końcowe.

Dane do badania zbierano przez 30 lat. Pierwszym etapem było zadanie dzieciom pytania "czy lubisz szkołę?". Dzieci odpowiadały na nie rok po rozpoczęciu przez nie edukacji szkolnej. Pół roku później uczniowie odpowiadali na kolejne pytania dotyczące ich zadowolenia z uczęszczania do placówki edukacyjnej. Pytano też o to, ilu mają przyjaciół i czy są zadowolone ze swojej nauki i pozycji w klasie. Zmierzono też poszczególne cechy temperamentu. Na koniec zespół przyjrzał się środowisku nauki w domu.

Poziom wykształcenia mierzono na podstawie wyników egzaminów, które badani pisali w wieku 16 lat. Badacze wzięli pod uwagę też takie zmienne jak płeć, miesiąc urodzenia, pochodzenie, zdolności poznawcze przejawiane w wieku 8 lat, wykształcenie matki i sytuację społeczno-ekonomiczną rodziców.

Badanie wykazało, że zadowolenie z uczęszczania do szkoły w pierwszych latach po rozpoczęciu nauki miało istotne długoterminowe znaczenie - uczniowie, którzy lubili szkołę w wieku 6. lat, zdobyli średnio o 14,4 punktów więcej na GCSE (ang. The General Certificate of Secondary Education) – egzaminie zdawanym w trakcie piątego roku nauki w szkole średniej w Anglii. Uczniowie ci wykazywali też prawie 30 proc. więcej szans na uzyskanie pięciu lub więcej ocen pomiędzy A* (ocena najlepsza) a C, czyli stopniami bardzo dobrymi (najniższą jest ocena G, oraz U, przy której uczeń nie zdaje).

W rzeczywistości zadowolenie ze szkoły w wieku 6 lat było prawie tak samo silnym predyktorem osiągnięć edukacyjnych w wieku lat 16 jak inne czynniki, takie jak płeć czy status społeczno-ekonomiczny.

Dodatkowo, badacze odkryli, że nie ma żadnego związku pomiędzy radością z uczęszczania do szkoły a statusem społeczno-ekonomicznym rodziców - dzieci, których rodzice posiadali wyższe wykształcenie tak samo lubiły (lub nie) spędzać czas w szkole, jak dzieci z rodzin, w których rodzice nie posiadali wyższego wykształcenia. Z kolei dzieci o wyższych zdolnościach poznawczych częściej zgłaszały zadowolenie z przebywania w szkole, a spośród dzieci lubiących szkołę, to dziewczęta dwa razy częściej deklarowały, że ją lubią. Jeśli chodzi o pochodzenie etnograficzne, dzieci innej rasy niż biała prawie dwa razy częściej zgłaszały, że lubią szkołę.

Naukowcy uważają, że wyników ich badania nie należy traktować jako ostatecznego sposobu rozwiązania problemu nierówności w edukacji, gdyż problem ten jest o wiele bardziej złożony. Jak zaznaczają, przyszłe badania będą mogły sprawdzić, dlaczego dzieci lubią lub nie lubią szkoły, a badacze będą mogli wykorzystać tę wiedzę do dalszych działań mogących pomóc uczniom osiągać lepsze wyniki w nauce.

źródło: https://www.nature.com/articles/s41539-021-00092-w (PAP)

Agnieszka Niewińska - Lewicka

anl/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021