18.09.2020
PL EN
10.07.2020 aktualizacja 10.07.2020

Politechnika Śląska znalazła się w gronie Uniwersytetów Europejskich

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Politechnika Śląska, która wraz z sześcioma innymi uczelniami złożyła wniosek dotyczący zrównoważonej konsumpcji i produkcji, znalazła się wśród laureatów 2. konkursu Uniwersytetów Europejskich – podała w piątek rzeczniczka tej uczelni Jadwiga Witek.

Uniwersytety Europejskie to inicjatywa mająca na celu wzmocnienie wymiany akademickiej, potencjału badawczego oraz międzynarodowej konkurencyjności europejskich szkół wyższych. Projekt skierowany jest do konsorcjów, w skład których wchodzą różne europejskie ośrodki naukowe. Komisja Europejska wybrała 24 konsorcja spośród 62 złożonych wniosków.

Politechnika Śląska złożyła wniosek zatytułowany „The European University Alliance on Responsible Consumption and Production EURECA-PRO” w konsorcjum z uczelniami z Austrii, Niemiec, Rumunii, Hiszpanii i Grecji.

Jak podała Witek, liderem konsorcjum jest University of Leoben, z którym Politechnika Śląska od lat aktywnie współpracuje. Partnerzy projektu dedykowały wniosek 12. celowi zrównoważonego rozwoju, przyjętemu przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r. pod nazwą „Zrównoważona konsumpcja i produkcja”.

Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk podkreślił, że coraz większe umiędzynarodowienie jest jednym z głównych celów strategii rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2016-2024.

„Za nami uzyskanie statusu uczelni badawczej w 2019 r., w konkursie MNiSW +Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza+, co już otwiera szeroko drzwi polskiej nauce na arenie ogólnoświatowej. Podejmujemy w ramach tego programu wiele inicjatyw i realizacji projektów naukowo-badawczych we współpracy z partnerami z krajów Europy, Azji czy Ameryki. Sukces Politechniki Śląskiej w konkursie Uniwersytetów Europejskich dodatkowo potwierdza, że nauka jest niezwykle istotnym elementem potencjału naszego regionu” - ocenił rektor.

Jak zaznaczył, obecność Politechniki Śląskiej w konsorcjum Uniwersytetów Europejskich jest konsekwencją wytężonej pracy na arenie międzynarodowej w ostatnich kilku latach. „Wykorzystaliśmy nasz kapitał ludzki i doświadczenie. Tym sukcesem potwierdzamy dojrzałość i partnerską postawę w budowaniu międzynarodowej sieci kontaktów i kooperacji” - wskazał rektor.

Jak podaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytety Europejskie to rodzaj ponadnarodowego sojuszu instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE. Utworzą one podstawową sieć uczelni na terytorium Unii umożliwiającą studentom uzyskiwanie stopni poprzez łączenie studiów w kilku krajach UE i przyczyniającą się do rozwoju międzynarodowej konkurencyjności uczelni europejskich.

„Łączy je długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, promocja europejskich wartości oraz wzmacnianie europejskiej tożsamości. Ich powstanie ma na celu zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego” - podał resort.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka

kon/ wj/

Copyright © Fundacja PAP 2020