08.07.2020
PL EN
14.11.2019 aktualizacja 14.11.2019

Prof. Andrzej Demenko doktorem honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej

Prof. dr. hab. inż. Andrzej Demenko podczas nadania mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. PAP/Piotr Polak 13.11.2019 Prof. dr. hab. inż. Andrzej Demenko podczas nadania mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. PAP/Piotr Polak 13.11.2019

Wybitny naukowiec z zakresu elektrotechniki i maszyn elektrycznych prof. Andrzej Demenko otrzymał w środę w Kielcach tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej (PŚk).

Jak podkreślił podczas uroczystego posiedzenia Senatu PŚk rektor uczelni prof. Wiesław Trąmpczyński, prof. Demenko znajduje się w światowej czołówce uczonych zajmujących się problematyką współczesnej elektrotechniki. "Dziedzina ta prężnie się rozwija, a prof. Andrzej Demenko ma w tym swój znaczący udział. Przykładem mogą być między innymi wdrożenia takich rozwiązań jak: hamulce magnetoreologiczne, elektromagnesy do pompy wtryskowej, urządzenia do magnetycznej obróbki wody czy energooszczędnych pomp i wentylatorów stosowanych w przemyśle" – opisywał rektor kieleckiej uczelni.

Prof. Demenko jest twórcą szkoły naukowej w dziedzinie komputerowych metod analizy i syntezy pola elektromagnetycznego oraz polowych modeli przetworników elektromagnetycznych.

W laudacji prof. PŚk, dr hab. Andrzej Kapłon przypomniał sylwetkę i osiągnięcia naukowe uczonego i inżyniera. "W bogatym dorobku naukowym prof. Demenki można znaleźć nie tylko doniosłe publikacje o zasięgu międzynarodowym, ale także liczne prace wdrożeniowe podnoszące innowacyjność polskiej i światowej gospodarki" – zaznaczył prof. Kapłon.

Prof. Demenko urodził się w 1948 r. w Swarzędzu. Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej ukończył w 1970 r. W tym samym roku został zatrudniony na tej uczelni, gdzie nieprzerwanie pracuje, zdobywając kolejne stopnie i tytuły naukowe oraz obejmując różne stanowiska.

Stopień doktora nauk technicznych otrzymał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej w 1975 r. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1985 r. w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie-Międzylesiu. Tytuł profesora otrzymał w 1998 r.

Prof. Demenko jest autorem blisko 20 opracowań nowych wyrobów wdrożonych do produkcji, a wyniki jego prac były wykorzystywane w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, a także w wielu instytutach i uczelniach zagranicznych m. in. w Dortmundzie, Liege i Cambridge. Naukowiec jest autorem m.in. trzech monografii, ponad 300 rozpraw, artykułów i referatów naukowych.

Prof. Demenko kierował, a obecnie nadzoruje wdrażanie prac przez konsorcjum zrzeszające cztery instytucje naukowe. Powstało ono z myślą o realizacji dużego projektu "Nowa generacja energooszczędnych napędów do pomp i wentylatorów dla górnictwa".

Specjalista uczestniczył i uczestniczy w pracach wielu organizacji i komisji. Jest m.in. przewodniczącym Komitetu Elektrotechniki PAN i przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki oraz członkiem Rady International Compumag Society (reprezentant Europy w poprzedniej kadencji). Od wielu lat jest kierownikiem Zakładu Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych w Politechnice Poznańskiej.

Prof. Demenko uczestniczył w pracach Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, był przewodniczącym zespołu tej Komisji. Wchodzi też w skład zespołu ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

"Na uwagę zasługuje także jego zaangażowanie w obszarze dydaktyki. Jako jeden z pierwszych opracował zestaw programów do wizualizacji animacji pola elektromagnetycznego w przetwornikach elektromechanicznych. Opracował wykłady poświęcone komputerowym metodom analizy i syntezy układów z polem elektromagnetycznym" – opisywał prof. Kapłon.

Prof. Demenko od wielu lat współpracuje z PŚk – z zespołami naukowymi Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki kieleckiej uczelni.

Dziękując za otrzymane w Kielcach wyróżnienie prof. Demenko podkreślił, że traktuje ten doktorat jako "dowód uznania osiągnieć, które elektrotechnika wnosi do rozwoju cywilizacji". 

PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Bańcer

ban/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020