15.07.2020
PL EN
07.06.2019 aktualizacja 10.06.2019

Suwałki/ Wystawa "Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy" w Muzeum Okręgowym

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Wystawę "Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy” można od czwartku oglądać w Muzeum Okręgowym w Suwałkach (Podlaskie). Są tam m.in. miecze, groty oszczepów, biżuteria, ale też plansze informacyjne z nowymi odkryciami archeologów.

Wystawę przygotowało Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Ekspozycja przedstawia zarys dziejów najpotężniejszego z plemion pruskich w świetle odkryć archeologicznych i najnowszych ustaleń historyków. Składają się na nią zarówno plansze z informacjami o Jaćwingach, jak i liczne zabytki, wśród nich jaćwieskie ozdoby i broń, pochodzące ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Okręgowego w Suwałkach i z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Dr Marcin Engel z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie powiedział, że Jaćwingowie na kartach historii zapisali się jako lud rozbójniczy.

"Według historii Jaćwingowie byli plemieniem rozbójników konnych, którzy żyli z grabieży chrześcijańskim krajów. Atakowali bardzo głęboko na terenie Polski, Ruś Halicką i zmagali się z krzyżakami. Wojownicy szybko uderzali i znikali z dobytkiem, niewolnikami, z bydłem i z końmi" – powiedział dr Engel.

Historycy informują, że jaćwiescy konni wojownicy we wczesnym średniowieczu sieli postrach wśród swoich sąsiadów, zapisując się na kartach kronik i dokumentów z epoki. Jednak klęska Jaćwingów, wyludnienie i podział zajmowanego przez nich terenu doprowadziły do zapomnienia o tym walecznym plemieniu.

Kilkadziesiąt lat temu archeolodzy zaczęli odkrywać zapomniany wojowniczy lud jaćwieski. Najnowsze odkrycia archeologiczne w Szurpiłach, Skomacku Wielkim i w innych ważnych ośrodkach wczesnośredniowiecznej Jaćwieży potwierdzają militarny charakter kultury tego ludu.

Także Suwalszczyzna została po drugiej wojnie światowej przebadana przez archeologów. W latach 1955-1966 pojawiła się koło. Suwałk Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska. We wsi Szwajcaria odkryli oni cmentarz z okresu rzymskiego i wędrówek ludów. Obecnie jest to rezerwat archeologiczny zajmujący ok. 4 hektary. W Szwajcarii od ponad 20 lat odbywa się Jaćwieski Festyn Archeologiczny.

Jaćwingowie przywędrowali na tereny dzisiejszej Suwalszczyzny około V wieku p.n.e. Był to lud wojowniczy, blisko spokrewniony z Prusami i Litwinami. Jaćwingów podbił we wczesnym średniowieczu zakon krzyżacki. (PAP)

Autor: Jacek Buraczewski

bur/ joz/

Copyright © Fundacja PAP 2020