01.12.2020
PL EN
03.06.2019 aktualizacja 03.06.2019
Karolina Duszczyk
Karolina Duszczyk

O rozwoju kadr na NKN Forum

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Ścieżkom kariery poświęcona będzie kolejna debata NKN FORUM organizowana 1 lipca w Katowicach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedstawiciele akademickiej Polski omówią rozwój kadr szkolnictwa wyższego i nauki.

Zaproszenia z linkiem do rejestracji zostaną rozesłane do uczelni i instytutów naukowych. Udział w konferencji jest darmowy, jednostki akademickie mogą zgłosić dowolną liczbę uczestników. Rozmowy będą się toczyć w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Debata na temat kształtowania ścieżek kariery, rozwoju kadry akademickiej i tworzenia rozwiązań w tym zakresie w uczelniach jest naturalną potrzebą - oceniają organizatorzy na stronie wydarzenia . Jakość badań i kształcenia zależy od kadry akademickiej, jej jakości naukowej i dydaktycznej oraz organizacji jej aktywności. Konstytucja dla Nauki oraz inne akty prawne, w tym prawo pracy, stanowią ramy polityki kadrowej. Muszą one zostać wypełnione przez regulaminy pracy, systemy oceny okresowej i strategię odnośnie ścieżek kariery akademickiej.

Uczelnie potrzebują też aktywnej polityki rozwoju kadry akademickiej, od działań wspierających rozwój kompetencji po systemy motywacji w tym zakresie. Wiele uczelni podjęło też wysiłki na rzecz uzyskania i utrzymania Logo HR in Research, którego celem jest wprowadzenie do zarządzania kadrami akademickimi wysokich standardów w zakresie zatrudniania i kształtowania warunków pracy - podkreśla resort nauki.

NKN FORUM to wspólna inicjatywa MNiSW i środowiska akademickiego. Debaty te nawiązują do konferencji programowych Narodowego Kongresu Nauki. W debatach NKN FORUM podstawą do dyskusji są doświadczenia polskich uczelni we wdrażaniu nowych rozwiązań, na których opierać się ma nowy porządek w nauce i kształceniu akademickim.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020