Ministerstwo Edukacji i Nauki

08.12.2021
PL EN
22.03.2019 aktualizacja 23.04.2019

Łódź/Rektorzy uniwersytetów o wprowadzaniu Konstytucji dla Nauki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Wdrażanie przepisów zawartych w Konstytucji dla Nauki było głównym tematem obrad Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, które odbyły się w piątek na Uniwersytecie Łódzkim. Swoje doświadczenia i plany przedstawiło kilkudziesięciu przedstawicieli uczelni z całego kraju.

"Wiodącym tematem obrad - obok obchodzonego właśnie 30-lecia działalności Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) - jest wdrażanie ustawy o szkolnictwie wyższym. Jest to proces trudny, bardzo emocjonalny, a czasami nawet konfliktowy. Już po pierwszej części spotkania można jednak wywnioskować, że wszystkie uniwersytety radzą sobie z tym dobrze i - co najważniejsze - wszystkie terminy wprowadzania zmian są przestrzegane" - podkreślił przewodniczący KRUP Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas briefingu w przerwie obrad.

Konstytucja dla Nauki, czyli ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która obowiązuje od 1 października 2018 r. dla polskich szkół wyższych oznacza konieczność zreformowania m.in. struktur uczelni i stworzenia nowych zasad ich funkcjonowania, które zostaną zapisane w statutach.

Zdaniem przewodniczącego KRUP w ramach reformy uniwersytety wprowadzają różnorodne rozwiązania; nie stosują się do jednego wzorca, ale dostosowują przepisy do uwarunkowań, które są dla danej uczelni najkorzystniejsze.

"Ustawa zawiera jedynie generalne założenia - cała reszta jest do wypracowania w statucie uczelni. Wiele dyskusji prowadzono m.in. na temat rady uczelni. Na Uniwersytecie Jagiellońskim składa się ona z sześciu osób i jednego przedstawiciela studentów. Ale nie we wszystkich szkołach są członków rady jest siedmiu, niektórzy powołują rady dziewięcioosobowe" - zaznaczył Nowak.

Jak dodał rektor Uniwersytetu Łódzkiego Antoni Różalski, na UŁ wybór rady uczelni przebiegł bez napięć - zaproponowany przez rektora skład został przyjęty przez senat. "Ale słyszeliśmy od kolegów, że nie wszędzie poszło tak gładko, zwłaszcza wtedy, gdy zgłoszono wielu kandydatów. W efekcie są uniwersytety, na których rady nie zostały wybrane. A jest to istotne, bo rada uczelni musi zaopiniować statut" - wyjaśnił.

Według Różalskiego prace nad statutem UŁ powoli dobiegają końca i już w najbliższym tygodniu wersja dokumentu uzgodniona z komisją statutową powinna zostać przyjęta. Potem rozpoczną się konsultacje w formie otwartych zebrań, na których pracownicy uniwersytetu będą mogli przedstawić istotne dla nich kwestie.

Rektor UŁ przewiduje, że statut UŁ zostanie uchwalony przez senat uczelni na przełomie maja i czerwca.

"Najtrudniejsza do wdrożenia jest kwestia nowej organizacji uczelni. Na UŁ generalnie zachowujemy obecną strukturę. Zostają wydziały, ale chcemy też stworzyć trzy kolegia odpowiadające trzem dziedzinom - naukom ścisłym i przyrodniczym, humanistycznym i społecznym. W kolegiach będzie koordynacja działalności naukowej, a na wydziałach skupione zostaną kwestie dydaktyki" - dodał Różalski.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich została powołana przez Rektorów Uniwersytetów na zjeździe w Krakowie 16 lutego 1989 roku. Jej głównym celem jest zacieśnianie współpracy między polskimi uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości. KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

PAP - Nauka w Polsce, Agnieszka Grzelak-Michałowska

agm/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021