15.07.2020
PL EN
11.12.2018 aktualizacja 04.01.2019

Dariusz Halabowski - przybliża fascynujący świat wodnych stworów

Źródło: materiały zgłoszeniowe Konkursu Popularyzator Nauki Źródło: materiały zgłoszeniowe Konkursu Popularyzator Nauki

Dariusz Halabowski specjalizuje się w roślinach wodnych i bezkręgowcach, którym na potrzeby popularyzacji nadaje wspólną nazwę „stwory żyjące w wodzie”. O tych „stworach” opowiada przy każdej okazji, a chętnym pozwala samodzielnie „pozyskiwać” je do pokazów naukowych wprost z jeziora, gdzie przed chwilą się kąpali.

Halabowski, doktorant Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, jest finalistą w kategorii Animator w XIV edycji konkursu Popularyzator Nauki, organizowanego przez serwis Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Jeszcze na studiach licencjackich zaproponowano mi, żebym pomógł przy przygotowaniu i realizacji międzynarodowego przedsięwzięcia +Fascynujący Świat Roślin+ na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Oczywiście skorzystałem z tej propozycji i tak rozpoczęła się moja działalność popularyzatorska” – wspomina hydrobiolog.

Jak mówi, jego prezentacje multimedialne pełne są kolorowych i ciekawych zdjęć, ale szuka też przedmiotów, na których mógłby demonstrować omawiane zagadnienia. Stara się odnosić do przykładów z życia codziennego, a przynajmniej takich, które mogłyby dotyczyć uczestników jego zajęć. „Nie staram się na siłę operować specjalistyczną wiedzą tylko staram się ją za każdym razem przekazywać w sposób przystępny dla osób niezwiązanych z danym tematem” - zaznacza.

Swój przekaz kieruje głównie do uczniów szkoły średniej. „Osoby w tym wieku łakną wiedzy, tak więc staram się najlepiej jak tylko potrafię przekazać im swoją wiedzę” - mówi. Brał też udział w wydarzeniach przeznaczonych zarówno dla najmłodszych klas szkoły podstawowej, jak i dla całych rodzin z małymi dziećmi, a także dla osób starszych.

Zaznacza, że dla każdej grupy wiekowej przekazywane informacje przygotowywał w sposób indywidualny. Za pośrednictwem Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie nauczyciele szkolni mogą umówić się na warsztaty botaniczne prowadzone przez Dariusza Halabowskiego. „Uczestnicy w trakcie warsztatów często sami pozyskują eksponaty z natury, a są nimi oczywiście żywe rośliny i bezkręgowce – wyjaśnia animator. I podaje przykład: - Mogą przekonać się, z jakimi stworzeniami kąpali się w stawie. Dlatego też wystawiając stoisko pokazowe na różnego rodzaju wydarzeniach zawsze spotykam się z bardzo dużym zainteresowaniem i wieloma ciekawymi pytaniami.”

Halabowski brał udział w międzynarodowym przedsięwzięciu „Fascynujący Świat Roślin, regularnie prowadzi zajęcia podczas Ogólnopolskiej Nocy Biologów, a na Śląskim Festiwalu Nauki prowadzi pokazy, konkursy i zabawy o frapujących tytułach, np. „Stwory wodne” czy „Pasażerowie na gapę”. Stale współpracuje ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie, gdzie prowadzi wykłady podczas popularnonaukowych spotkań m.in. z okazji Międzynarodowego Dnia Bioróżnorodności, Dnia Dzikiej Fauny, Flory i Siedlisk Naturalnych.

W ramach kampanii „Klimat dla Śląska” będącego częścią projektu pt. „Śląski Kalendarz Ekologiczny” prowadzi zajęcia dla rodzin z dziećmi o tym, dlaczego przyroda jest ważna i po co sprawdzać jej stan. Tłumaczy młodzieży, że jednym ze wskaźników jakości powietrza mogą być porosty. W tej samej kampanii wygłosił wykład „Życie w wodzie z biegiem rzeki” podczas obchodów Dnia Rzeki. W ramach Pracowni Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej tego ogrodu przeprowadził 14 autorskich warsztatów z zakresy hydrobiologii „Rośliny wodne i ich współtowarzysze” dla uczniów szkół wszystkich szczebli.

Popularyzator wygłasza wykłady dla gimnazjalistów licealistów, którym opowiada o hydrobiologii, czyli o tym, co żyje w naszych rzekach. Lekcje takie organizuje m.in. Wszechnica Śląska – Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wśród jego popularnonaukowych publikacji znajdują się zarówno teksty o tajemniczych zwierzętach („Ostatni z waleni, czyli niełatwo być morświnem”), jak i o roślinach na torfowiskach. Omawia kwestie klimatu i wyjaśnia wpływ budowy sieci dróg szybkiego ruchu na przyrodę („Autostrada nie taka zła”).

PAP - Nauka w Polsce

kol/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020