Ministerstwo Edukacji i Nauki

26.05.2022
PL EN
13.07.2020 aktualizacja 13.07.2020

Politechnika Warszawska wśród Uniwersytetów Europejskich

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Konsorcjum ENHANCE, które tworzy m.in. Politechnika Warszawska, jest jednym z beneficjentów konkursu Komisji Europejskiej „Uniwersytety Europejskie”. W ciągu najbliższych trzech lat konsorcjum otrzyma 5 mln euro na rozwój współpracy.

Komisja Europejska w drugim konkursie „Uniwersytety Europejskie” wybrała 24 konsorcja tworzone przez 165 instytucji szkolnictwa wyższego. Wśród tych Uniwersytetów Europejskich znalazło się 5 polskich uczelni. Dołączą one do 17 konsorcjów wyłonionych w pierwszym konkursie w 2019 r. (Wtedy również wśród laureatów znalazło się 5 polskich uczelni).

Jednym z nowych laureatów drugiej edycji konkursu jest konsorcjum ENHANCE (European Universities of Technology Alliance) składające się z 7 uczelni technicznych: Politechniki w Berlinie (lider konsorcjum), Politechniki Warszawskiej, RWTH w Aachen, Uniwersytetu Technicznego Chalmersa w Göteborgu, Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Trondheim, Politechniki w Mediolanie i Politechniki w Walencji.

Na uczelniach tworzących konsorcjum ENHANCE kształci się łącznie ok. 245 000 studentów, a w ciągu ostatnich pięciu lat w programach wymiany uczestniczyło ponad 4400 studentów i pracowników - informuje Politechnika Warszawska w komunikacie na swojej stronie.

"Konsorcjum ma na celu: dążenie do osiągnięcia statusu wysokiej klasy jednostek badawczych, wprowadzenie na szeroką skalę innowacyjnych metod kształcenia, uelastycznienie oferty dla studentów, doktorantów, kadry naukowej i administracyjnej oraz ograniczenie barier biurokratycznych" - wymienia PW.

Plan zakłada wykorzystanie trzyletniego finansowania, które wyniesie 5 mln euro, na stworzenie systemu ułatwiającego mobilność społeczności akademickiej na wszystkich uczelniach konsorcjum. Oznacza to m.in. ułatwienie studentom wyboru programów studiów z oferty każdej uczelni partnerskiej z gwarancją wzajemnego uznania efektów uczenia się.

Studenci będą mogli skorzystać z internetowych kursów przygotowanych przez uczelnie partnerskie, tworzyć międzynarodowe grupy projektowe współpracujące online, a także uczestniczyć w warsztatach i szkołach letnich.

Ważnym elementem strategii konsorcjum jest nacisk na kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, a także wykorzystywanie wiedzy i nowoczesnych technologii z myślą o korzyściach, jakie mogą one przynieść społeczeństwom.

Działania w ramach konsorcjum pozostają w ścisłym związku z planem realizacji projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” w Politechnice Warszawskiej.

Komisja Europejska zaproponowała przywódcom Unii Europejskiej inicjatywę dotyczącą Uniwersytetów Europejskich przed szczytem społecznym w Göteborgu w listopadzie 2017 r. jako część ogólnej wizji utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. Rada Europejska zatwierdziła tę inicjatywę w grudniu 2017 r. Koncepcja „Uniwersytetów Europejskich” została opracowana pod kierunkiem Komisji Europejskiej, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, instytucjami szkolnictwa wyższego i organizacjami studenckimi.

Uniwersytety Europejskie to rodzaj ponadnarodowego sojuszu instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE. Utworzą one podstawową sieć uczelni na terytorium Unii umożliwiającą studentom uzyskiwanie stopni poprzez łączenie studiów w kilku krajach UE. Uczelnie w ramach sieci łączy długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, promocja europejskich wartości oraz wzmacnianie europejskiej tożsamości.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022