Nauka dla Społeczeństwa

31.05.2023
PL EN
12.01.2022 aktualizacja 12.01.2022

Poznań/Zainaugurowano Sieć Badawczą Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

We wtorek w Poznaniu oficjalnie została zainaugurowana Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (PIT). W skład instytutów weszło pięć podmiotów funkcjonujących do końca 2021 roku w ramach Łukasiewicza.

Łukasiewicz - PIT jest drugim największym instytutem Łukasiewicza w Polsce. Rozpoczął działalność z początkiem 2022 roku.

Instytut zatrudnia 700 pracowników. Kadrę stanowią dotychczasowi pracownicy pięciu podmiotów: Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania, Łukasiewicz - Instytutu Technologii Drewna, Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, Łukasiewicz - Instytutu Obróbki Plastycznej oraz Łukasiewicz - Instytutu Pojazdów Szynowych "TABOR".

Jak powiedział podczas otwarcia dyrektor Łukasiewicz – PIT Arkadiusz Kawa, celem integracji jest zbudowanie silnej i interdyscyplinarnej jednostki badawczej Łukasiewicza, zdolnej do maksymalizacji połączonego potencjału B+R, rozwoju nowych kierunków badawczych oraz uzyskania synergii opartej na ludziach, ich wiedzy i aparaturze badawczej.

"Chcemy być instytutem, który przez swoje kompetencje, wielokierunkowość i zespół doskonałych badaczy stanie się wizytówką Poznania w Europie" - powiedział.

Dodał, że Łukasiewicz - PIT jeden organizm będzie mógł pozyskiwać większe środki m.in. na badania, unowocześnienie infrastruktury czy programy rozwoju talentów.

Prezes Centrum Łukasiewicz Piotr Dardziński podkreślił, że proces łączenia pięciu podmiotów w jeden instytut był dużym wyzwaniem. Zaznaczył, że przed poznańskim ośrodkiem jest jeszcze dużo pracy wiążącej się z procesem integracji.

"Gdy w Centrum Łukasiewicz zastanawialiśmy się, czy jest możliwe połączenie pięciu instytutów jednocześnie, doszliśmy do zgodnego wniosku, że jeżeli jest to możliwe, to tylko w Poznaniu" – powiedział.

Wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek podkreślił, że spodziewa się "wielkich sukcesów, znaczącej pozycji nowego instytutu".

"Łączenie organizmów o swojej historii, swoim dorobku nie jest procesem łatwym. Gratuluję, że doprowadziliście państwo do połączenia. Jestem przekonany, że ten potencjał 700 pracowników, unikatowej aparatury badawczej będzie wykorzystany po to, by budować potencjał badawczo-naukowy, rozwojowy, ale też po to, by ściśle współpracować z podmiotami gospodarczymi, rozwiązując ich problemy, proponując najnowsze osiągnięcia nauki, wdrażane do konkretnych zastosowań" – powiedział.

W skład instytutu wchodzi sześć centrów badawczych i ponad 70 unikatowych urządzeń badawczych, co uczyni go drugim największym instytutem Łukasiewicza w Polsce. Główne obszary współpracy z biznesem to projektowanie maszyn i urządzeń, komponenty do pojazdów szynowych, spalinowych i elektrycznych, linie technologiczne w przemyśle spożywczym, drzewnym i kształtowanie wyrobów metalowych oraz logistyka i technologie cyfrowe.

Łukasiewicz — PIT chce również rozwijać swoją infrastrukturę. Planowane jest stworzenie kampusu, dzięki któremu w jednym miejscu znajdą się wszystkie centra badawcze.

Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała w 2019 roku, jej celem jest ścisła współpraca nauki z biznesem z naciskiem na komercjalizację prac badawczo-rozwojowych. Z liczbą ponad 7,5 tys. pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4 tys. urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie.

Posłanka PiS Jadwiga Emilewicz podkreśliła we wtorek, że założeniem budowy Sieci Badawczej Łukasiewicz było dążenie do wzmocnienia konkurencyjności i unowocześnienia polskiej gospodarki.

"Sieć Badawcza Łukasiewicz może dzisiaj realnie konkurować z podobnymi instytucjami w Europie. Konkurować myślą, wiedzą, ale także w pozyskiwaniu klientów na rynku. Jest to trzecia taka instytucja pod względem wielkości i potencjału naukowo-badawczego na kontynencie. Jesteśmy w przededniu uruchomienia bardzo dużego portfela środków na badania i rozwój, programu Horyzont Europa. Gdyby instytuty funkcjonowały w dotychczasowej formule, ich potencjał pozyskiwania środków na realizację projektów byłby radykalnie ograniczony" - podkreśliła.

Łukasiewicz działa w następujących obszarach badawczych: zdrowie, inteligentna i czysta mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia. 

PAP - Nauka w Polsce, Rafał Pogrzebny

rpo/ skr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2023