Nauka dla Społeczeństwa

19.08.2022
PL EN
04.11.2021 aktualizacja 04.11.2021

Lubuskie/ Projekt dot. reintrodukcji selera węzłobaldachowego

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Pracownicy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego podjęli się realizacji projektu, którego celem jest reintrodukcja selera węzłobaldachowego – gatunku rośliny zagrożonej wyginięciem w naszym kraju – poinformowała rzeczniczka Uniwersytetu Zielonogórskiego Ewa Sapeńko.

Seler węzłobaldachowy to gatunek roślin w Polsce krytycznie zagrożony wymarciem. W stanie dzikim występuje w naszym kraju jedynie w Królowie w gm. Trzebiel na południu woj. lubuskiego, gdzie rośnie w jednym rowów.

„W celu ochrony tego gatunku, w lipcu br. została podpisana umowa pomiędzy naszym uniwersytetem a urzędem marszałkowskim, dotycząca sfinansowania tych działań, a już jesienią pracownicy Ogrodu dosadzili w Królowie kolejne osobniki selera węzłobaldachowego w rowie zasiedlonym przez gatunek. Posadzili je też w wybranych rowach, gdzie obecnie nie występują, a zgodnie z danymi sprzed kilku lat występowały” – powiedziała Sapeńko.

W ramach tego samego projektu zostanie też założone poletko pokazowe na terenie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa” w Łęknicy z tablicą edukacyjną oraz zostanie wydana pierwsza część książki poświęconej głównie przyrodzie pogranicza polsko-niemieckiego.

Działania te są efektem wizji terenowej przeprowadzonej w 2019 r. w Królowie przez pracowników Ogrodu Botanicznego, kiedy to stwierdzono pogorszenie stanu populacji gatunku spowodowane prawdopodobnie drastycznie złą sytuacją hydrologiczną w latach 2018-2019 na tym obszarze.

W zielonogórskim Ogrodzie Botanicznym seler węzłobaldachowy rośnie od 2018 r. Został tam przywieziony z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jako pierwszy w kraju zabezpieczył okazy gatunku podczas inwestycji drogowej przebiegającej przez Królów.

Seler węzłobaldachowy (Heliosciadium nodiflorum, synonim Apium nodiflorum) - nazywany pęczyną węzłobaldachową - to roślina porastająca rowy, przez które przepływa woda. Wilgotne siedlisko i dostęp do światła to najważniejsze czynniki wymagane dla prawidłowego wzrostu i rozwoju gatunku.

Problem zaczyna się, kiedy poziom wody w rowach spada oraz gdy rozwija się bujnie konkurencja, szczególnie drzewa np. wierzby i olchy. Dlatego selery węzłobaldachowe wymagają ochrony czynnej, m.in. okresowego wykaszania innych roślin i uprawy ex situ, w przeciwnym razie gatunek zniknie z flory polskiej. (PAP)

Autor: Marcin Rynkiewicz

mmd/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022