Ministerstwo Edukacji i Nauki

16.10.2021
PL EN
11.09.2021 aktualizacja 11.09.2021

Osoby biseksualne ponad dwukrotnie częściej chorują na astmę

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Biseksualni Amerykanie ponad dwa razy częściej chorują na astmę i inne choroby płuc niż osoby heteronormatywne - wykazało ogólnokrajowe badanie ponad 12 tysięcy osób, którego wyniki opublikowano w „Annals of the American Thoracic Society”.

Występowanie choroby płuc zgłasza 29 proc. dorosłych biseksualistów, podczas gdy wśród dorosłych heteroseksualnych odsetek ten wynosi 14 proc.

„Uważamy, że wyższy poziom dyskryminacji doświadczany przez osoby biseksualne może prowadzić do większego i przewlekłego stresu, co prowadzi do utrzymującego się w organizmie stanu zapalnego i wysokiego stężenia hormonów stresu, co sprzyja rozwojowi m.in. astmy” – mówi główny autor publikacji (http://dx.doi.org/10.1513/AnnalsATS.202104-513RL) dr Jason Nagata z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco.

„Już wcześniej wykazano, że dorośli biseksualni mają gorsze wyniki w wielu aspektach zdrowia fizycznego i psychicznego, a my dokładamy do istniejącej literatury kolejną cegiełkę, pokazując rozbieżności w zapadalności na astmę i inne choroby płuc w zależności od orientacji seksualnej” - dodaje.

Kierowane przez Nagatę badanie wykazało, że nawet osoby identyfikujące się jako „w większości” heteroseksualne miały wyższy wskaźnik zachorowań na astmę niż osoby, które identyfikowały się jako wyłącznie heteroseksualne. Autorzy podkreślają, że oczywiście ludzie heteroseksualni także spotykają się z dyskryminacją, jednak różnica polega na tym, że nie są objęci ostracyzmem i zdecydowanie częściej niż osoby LGBTQ+ mogą liczyć na odpowiednie wsparcie, także kliniczne.

„Medycy i pracownicy socjalni muszą być świadomi znaczących różnic w wynikach zdrowotnych w zależności od orientacji seksualnej – uważa współautor badania dr Kyle T. Ganson. - Trzeba dążyć do wyrównania tych dysproporcji”.

Zdaniem autorów niektóre mniejszości seksualne mogą być mniej skłonne do szukania opieki zdrowotnej ze względu na bariery w dostępie do lekarzy albo wręcz dyskryminację, której doświadczają w gabinetach. „Lekarze nie mogą zniechęcać tych osób do szukania pomocy. Powinni oferować osobom LGBTQ materiały na temat zdrowia, publikować oświadczenia o niedyskryminacji itp”. (PAP)

autorka: Katarzyna Czechowicz

kap/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021