Ministerstwo Edukacji i Nauki

16.09.2021
PL EN
07.06.2021 aktualizacja 07.06.2021

Finaliści Olimpiady Wiedzy Technicznej otrzymają indeksy

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Indeksy wybranych uczelni otrzymają tegoroczni finaliści i laureaci XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej; uczniowie techników z tego grona będą również zwolnieni z pisemnej części egzaminu zawodowego. Interdyscyplinarną olimpiadę zorganizowały Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna oraz Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

W zawodach krajowych wzięła udział jedna uczennica i 38 uczniów, w tym 15 osób w grupie tematycznej elektryczno-elektronicznej i 24 osoby w grupie mechaniczno-budowlanej. Zawody polegały na rozwiązaniu jednego z dwóch zaproponowanych zadań oraz problemu technicznego z wybranej grupy tematycznej. Prace zawodników były oceniane przez autorów zadań. Wszyscy uzyskali wymaganą regulaminem liczbę punktów niezbędnych do uzyskania tytułu finalisty. Wyłoniono 17 laureatów.

Najlepszym zawodnikiem w grupie elektryczno-elektronicznej okazał się Szymon Strzelczyk, który zdobył 93 na 100 punktów. Otrzyma on tytuł laureata z nr 929 (laureaci zdobywają kolejne numery w ciągu 47 lat od pierwszej edycji Olimpiady w 1974 r.). Opiekunem naukowym laureata jest Paweł Kelm. Szymon jest uczniem Technikum Nowoczesnych Technologii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Poza nim wyłoniono 6 laureatów, zostali nimi (w kolejności od najwyższej uzyskanej punktacji): Krzysztof Słonka, Karol Wilk, Wiktor Nowacki, Marek Pawłowski, Mateusz Wawrzyniak i Piotr Sowiński.

Najlepszy w grupie mechaniczno-budowlanej był Korneliusz Obarski, który zdobył 92 punkty. Uczeń Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie pozostawał pod opieką naukową Piotra Kononowicza. Oprócz niego wyłoniono 9 laureatów. Są to (także w kolejności od najwyższej uzyskanej punktacji): Michał Trojanowski, Bartosz Dąbrowski, Igor Kędzierawski, Adam Stanowski, Piotr Kluba, Filip Langiewicz, Aleksander Sarzyniak i Kacper Omieliańczyk.

Laureaci i finaliści zawodów centralnych mają zagwarantowane przyjęcie na określone kierunki studiów, zgodne z uchwałami Senatów uczelni technicznych w Polsce, a uczniowie techników zwolnienie z pisemnego etapu egzaminu zawodowego. Wykaz zawodów, w których te uprawnienia obowiązują publikuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Finał XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej odbył się 22 maja w Wojskowej Akademii Technicznej.

Olimpiada została powołana w 1974 r. Jej organizatorem jest od wielu lat Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT). Olimpiadą kieruje Komitet Główny, któremu przewodniczy prof. Stanisław Wincenciak z Politechniki Warszawskiej. Celem Olimpiady jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Zawody OWT są trzystopniowe. Eliminacje szkolne polegały na rozwiązaniu zestawu testów i kilku zadań. W eliminacjach okręgowych zawodnicy rozwiązywali zadania w wybranych grupach tematycznych. Tematyka zadań dotyczyła statyki konstrukcji, kinematyki ruchu brył, termodynamiki, praw fizyki oraz budowy materii, a także obwodów prądu stałego i przemiennego z elementami pasywnymi, obliczania parametrów elektrycznych podstawowych elementów i układów elektronicznych oraz przekształcania systemów cyfrowych na poziomie wymagań dopełniających z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, chemia, mechanika ogólna, elektrotechnika, elektronika i podstawy miernictwa elektrycznego.

Zawartość tematów skorelowana jest z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, których uczniowie stanowią największą grupę uczestników OWT oraz techników o profilach mechanicznym, budowlanym, elektrycznym i elektronicznym.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021