17.01.2021
PL EN
12.11.2019 aktualizacja 12.11.2019

Badaczka z UwB sprawdzi, czy nauczyciele wykorzystują w pracy wyniki badań naukowych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Czy nauczyciele wykorzystują w swojej pracy wyniki wiarygodnych i aktualnych badań naukowych? Wielu z nich dostrzega w tym korzyści, ale w praktyce nieliczni z nich to robią - to wstępny wniosek dr Marty Kowalczuk-Walędziak, która przebada to zagadnienie w ramach grantu NCN.

Projekt dr Marty Kowalczuk-Walędziak z Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku zyskał wsparcie Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 3.

"Systematyczne wykorzystywanie wiarygodnych i aktualnych wyników badań naukowych przez nauczycieli jest uznawane za niezbędne do doskonalenia ich praktyki zawodowej. Potwierdzają to chociażby ostatnie raporty Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju" - mówi cytowana w komunikacie uczelni dr Marta Kowalczuk-Walędziak.

Ekspertka bada, na ile nauczyciele wykorzystują w swojej pracy zawodowej osiągnięcia nauki i od czego to zależy. Z jej dotychczasowych, międzynarodowych badań wynika, że nauczyciele w różnych krajach Europy wprawdzie dostrzegają korzyści z odwoływania się do rezultatów badań naukowych w swojej codziennej pracy, ale w praktyce bardzo niewielu z nich to robi.

Badaczka chce szczegółowo przeanalizować przyczyny takiego stanu rzeczy. Swoje badania oparła na teorii planowanego zachowania Icka Ajzena. Opracowała hipotetyczny model wyjaśniający wpływ różnych czynników na wykorzystywanie wyników badań naukowych przez nauczycieli i autorski kwestionariusz do pomiaru zawartych w modelu zmiennych i relacji pomiędzy nimi.

W kolejnym etapie badań przepyta nauczycieli, jaka jest ich postawa wobec wykorzystywania efektów prac naukowców: czy faktycznie i w jakim stopniu chcieliby z nich korzystać.

"Chcę też sprawdzić, na ile tzw. presja ze strony osób znaczących dla nauczycieli (np. dyrekcji, współpracowników, rodziców) ma wpływ na ich ocenę przydatności wyników badań naukowych do rozwiązywania problemów ich uczniów" - mówi.

Dr Kowalczuk-Walędziak sprawdzi również jak inne wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, np. wiedza i umiejętności nauczycieli, warunki pracy, dostępność źródeł, obciążenie obowiązkami zawodowymi, wpływają na podjęcie decyzji o sięganiu po wyniki prac naukowych.

Wynikiem analiz badaczki z Białegostoku będą rekomendacje, dotyczące tego, co można zrobić, by nauczyciele chętniej i powszechniej korzystali z najnowszych wyników badań naukowych.

Wcześniej jednak badaczka chce skonsultować swoje założenia teoretyczno-metodologiczne z prof. Georgetą Ion z Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania), która jest wybitną specjalistką w zakresie relacji pomiędzy badaniami naukowymi a praktyką pedagogiczną. Środki z NCN uzyskane właśnie przez białostocką badaczkę będą przeznaczone na wyjazd konsultacyjny do Hiszpanii.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2021