15.07.2020
PL EN
27.09.2019 aktualizacja 27.09.2019

Niemal 912 tys. zł dla pierwszych laureatów konkursu Miniatura3

Fot. PAP/Darek Delmanowicz 15.04.2011 Fot. PAP/Darek Delmanowicz 15.04.2011

Niemal 912 tys. zł otrzyma 23 laureatów pierwszej części konkursu Miniatura3, realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Otrzymane granty można wykorzystać na działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych.

W konkursie Miniatura 3 na realizację działań takich jak badania wstępne, pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny można otrzymać od 5 do 50 tys. zł. Budżet całego konkursu to aż 20 mln zł.

W pierwszej turze do finansowania zakwalifikowano 23 wnioski o wartości niemal 912 tys. zł. Kolejne listy rankingowe będą publikowane na bieżąco, w miarę postępowania prac zespołu ekspertów oceniającego wnioski - poinformowało Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Konkurs Miniarura3 skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej, niż 1 stycznia 2007 r., nie kierowały i w momencie składania wniosku nie kierują realizacją projektu badawczego finansowanego przez NCN lub w ramach innych konkursów krajowych/międzynarodowych, jak również nie są laureatami konkursów NCN na stypendia doktorskie lub staże podoktorskie. Kandydat nie może być również wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki. Musi ponadto posiadać w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Warunkiem udziału w konkursie jest również zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą.

Nabór wniosków kończy się 30 września 2019 r., a cykl oceny jest skrócony do maksymalnie czterech miesięcy.

Pierwszy konkurs Miniatura ogłoszony i zakończony w 2017 r. cieszył się rekordowym zainteresowaniem naukowców. Wsparcie otrzymało 828 naukowców, a łączna kwota finansowania wyniosła prawie 30 mln zł. W drugiej edycji działania naukowe realizuje 716 naukowców, którzy otrzymali na ten cel ponad 25 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie NCN.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020