15.07.2020
PL EN
26.09.2019 aktualizacja 27.09.2019

Centrum Współpracy i Dialogu otwarto na Uniwersytecie Warszawskim

Uniwersytet Warszawski. Fot. PAP/Wojciech Pacewicz 19.08.2011 Uniwersytet Warszawski. Fot. PAP/Wojciech Pacewicz 19.08.2011

Na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęło działalność Centrum Współpracy i Dialogu. Otwarta w środę placówka ma być platformą współpracy i komunikacji uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

"Centrum Współpracy i Dialogu (CWiD) jest nową jednostką UW powołaną w celu promowania dokonań i sukcesów naukowych kadry akademickiej oraz udostępniania wiedzy i uniwersyteckich zasobów badawczych szerokiemu gronu odbiorców, partnerom oraz instytucjom zewnętrznym" - poinformował w komunikacie Uniwersytet Warszawski.

"Głównym zadaniem nowo powołanej jednostki jest popularyzacja osiągnięć i dokonań naukowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz realizacja trzeciej misji uczelni. Jest to także miejsce, w ramach którego będzie realizowana współpraca z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Mamy nadzieję, że działalność Centrum Współpracy i Dialogu UW pozwoli naszej uczelni inicjować i z sukcesami realizować programy poprawy jakości życia publicznego w kraju. Ideą, która leży u podstaw powołania Centrum, jest dialog oparty na faktach" – wyjaśnia prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Centrum będzie miało swoją siedzibę w budynkach Ogrodu Botanicznego UW przy Al. Ujazdowskich 4. Gmach, w którym zlokalizowane będą biura CWiD, został przebudowany w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, kompleksowego programu rozwoju uczelni.

Powstanie CWiD wpisuje się w cele tego programu. Głównym jego celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni oraz zwiększenie jej roli w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych. Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. W sumie przez 10 lat Uniwersytet zrealizuje 18 inwestycji. Budżet programu to blisko 1 mld złotych.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020