01.12.2020
PL EN
08.09.2019 aktualizacja 09.09.2019

Forum Inżynierii Ekologicznej - wkrótce w Kazimierzu Dolnym

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Forum Inżynierii Ekologicznej, w którym weźmie udział blisko 200 naukowców z całego świata, odbędzie się od 9 do 11 września w Kazimierzu Dolnym. Tematyka konferencji dotyczyć będzie zanieczyszczenia środowiska.

Inżynieria środowiska pojawiła się jako oddzielna dyscyplina w połowie lat 30. XX wieku jako odpowiedź na wzrost degradacji środowiska spowodowaną przez działalność człowieka. Zakłada ona efektywne wykorzystanie pracy ludzkiej, kapitałów, surowców i zasobów glebowych, przy minimalizacji wytwarzania szkodliwych dla środowiska zanieczyszczeń.

"Tematyka konferencji obejmuje kwestie związane z zanieczyszczeniem środowiska, czyli powietrza, gleby i wody oraz jego odtwarzaniem i ochroną. Nie zabraknie zagadnień dotyczących technologii oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania odpadów przemysłowych i komunalnych. Rozmawiać będziemy również o odnawialnych źródłach energii oraz technologiach energooszczędnych" – mówi cytowany w informacji prasowej przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji prof. Gabriel Borowski z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

W czasie obrad naukowcy podejmą się oceny ryzyka zdrowotnego związanego z zanieczyszczeniem powietrza w wybranych uzdrowiskach w Polsce. Odpowiedzą na pytania: Czy nanosrebro jest skutecznym środkiem grzybobójczym? Co to jest biologizacja? Czy wody z jezior kamieniołomowych mogą być wykorzystane do nawadniania? Podzielą się wynikami badań na temat wpływu mostów na proces zmętnienia wody na przykładzie dużych rzek nizinnych, czy zastosowania geowłóknin z odpadów włókienniczych oraz włókien wełny do ochrony skarp przed erozją powierzchni skarp i brzegów strumieni.

Głównym organizatorem Forum Inżynierii Ekologicznej jest lubelski oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, we współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, Wydziałem Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Polską Akademią Nauk w Lublinie oraz Lubelskim Towarzystwem Naukowym.

Konferencja organizowana jest cyklicznie od 1996 r. Stanowi platformę do prezentacji najnowszych wyników prac naukowych i wdrożeń, uzyskanych w różnych ośrodkach naukowych na świecie, na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Szczegółowe informacje na temat spotkania są dostępne na stronie: https://forumptie.pollub.pl/

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020