03.08.2020
PL EN
27.08.2019 aktualizacja 19.09.2019
Karolina Duszczyk
Karolina Duszczyk

W Olsztynie o wzorcowej ekogospodarce

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Dobre praktyki środowiskowe oraz wyzwania prawne związane z gospodarką opartą o bioprodukty omówią w Olsztynie naukowcy pracujący w obszarze bioekonomii. Będzie mowa o biogazowniach, odzyskiwaniu odpadów z chlewni i obór, a nawet o paszach z owadów. Zjazd odbędzie się od 22 do 26 września na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

To będzie drugie takie spotkanie w grupie międzynarodowej zorganizowane w Polsce, szóste w Europie. Na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przyjadą przedstawiciele ośrodków naukowych pracujących nad rozwiązaniami dla biogospodarki - ze Stanów Zjednoczonych, Grecji, Francji, Włoch, Austrii i Niemiec. Energia odnawialna z biomasy będzie jednym z głównych tematów dyskusji. Prace będą skupiać się wokół projektów finansowanych przez Unię Europejską, prowadzonych z udziałem polskich naukowców.

"Obecnie przestawiamy się z gospodarki opartej na węglu na gospodarkę opartą o bio-produkty, przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Powstaje nowa nauka - bioekonomia i tworzy się nowy rynek bioproduktów. Dbałości wymaga nie tylko cykl życia produktu +od narodzin do naturalnej śmierci+, ale też to, co się stanie po zakończeniu cyklu produkcyjnego" - mówi dr hab. Stanisław Czachorowskiz UWM. Jego badania dotyczą różnorodności biologicznej w uprawach wierzby i innych roślin uprawianych dla celów energetycznych.

Naukowiec podkreśla, że rozwiązania techniczne i ekonomiczne wyprzedzają normy prawne, dlatego ważnym elementem konferencji będzie dyskusja nad certyfikowaniem żywności oraz biochemikaliów przydatnych dla przemysłu kosmetycznego czy farmaceutycznego, a także nad wykorzystaniem owadów w paszach, czy też standardami dotyczącymi energii odnawialnej z biomasy.

Dobre praktyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim to m.in. próby tworzenia biopaliwa z wierzby, czyli nie tylko spalanie energetyczne (według naukowca to najprostszy i najprymitywniejszy sposób wykorzystania biomasy), ale również pozyskiwanie związków chemicznych, na przykład kwasu salicylowego. Podobne eksperymenty związane z pozyskiwaniem cenniejszych bioproduktów prowadzą eksperci na innych roślinach jednorocznych. Dr hab. Czachorowski w swoich pracach naukowych analizuje, jak zmienia się różnorodność biologiczna w takich uprawach, czyli czego można byłoby spodziewać się w środowisku naturalnym, gdyby było ich więcej. Badacze z UWM pracują też nad uzyskiwaniem bioetanolu z biomasy.

Dr hab. Czachorowski zaznacza, że na Warmii i Mazurach, ale i w innych częściach Polski, jest duży areał gleb, które można wykorzystywać na uprawę roślin energetycznych. "Zrezygnowaliśmy z koni, które były wykorzystywane w rolnictwie jak swoiste +maszyny na biomasę+, a ziemie przeznaczane niegdyś na pastwiska, dziś mogą służyć produkcji biopaliw. To duże pole do popisu dla naukowców. Prowadzimy badania fizyczne, chemiczne i technologiczne dotyczące m.in. celulozy albo wykorzystania odpadów produkcji rolnej" - mówi naukowiec.

"Modne jest dodawanie +eko+ do wszystkiego, a w dotychczasowych rozwiązaniach prawnych mieści się nawet nazywanie spalania drzewa z lasu jako spalanie biomasy. Na konferencji będziemy rozmawiać o zielonej chemii i biotechnologii, będziemy też mówić o społeczno-ekonomicznym wymiarze biogospodarki w obiegu zamkniętym. Ekorozwój to gospodarka zamknięta, dążąca do bezodpadowadowości. Należy szukać sposobów na wykorzystanie nawet takich odpadów porolniczych jak gnojowica, czyli pozostałości po wielkich chlewniach czy oborach" - wylicza naukowiec.

Ciekawym wątkiem badań jest produkcja owadów na cele paszowe. Jak wyjaśnia badacz, na razie przepisy zabraniają w Polsce podawania owadów jako paszy dla niektórych zwierząt hodowlanych, pomimo że spełniają one standardy innych państw. Zdaniem dr. Czachorowskiego problem polega na tym, że nigdy tego nie robiono, więc prawo nie jest dostosowane do takiej możliwości. Tymczasem pojawiły się już firmy, które produkują biomasę z owadów, w tym potencjalne pasze dla zwierząt domowych. O tym, jak karmić owadzim białkiem zwierzęta, opowiedzą na konferencji goście z Holandii. Dr hab. Czachorowski zaznacza, że owady wymagają mniej wody niż wołowina, więc przy zmianach globalnych jest to interesujące zagadnienie i Unia Europejska przeznacza na takie badania spore fundusze.

Konferencja odbywa się z udziałem biznesu. Równolegle do wykładów odbędą się warsztaty trzech projektów unijnych prowadzonych z udziałem polskich badaczy, instytucji i przedsiębiorstw. Uczestnicy zjazdu, w ramach poznawania "dobrych praktyk" odbędą też dwa wyjazdy studyjne do innowacyjnych firm z Warmii i Mazur. Organizatorzy podkreślają "lokalny patriotyzm", który każe zaprezentować gościom konferencji, jak regionalni przedsiębiorcy realizują zasady zrównoważonego rozwoju.

Wstęp wolny na wykłady dotyczy doktorantów i studentów. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim, jednak jej efekty zostaną opracowane na potrzeby polskich przedsiębiorców. W domenie publicznej dostępne są szczegóły niektórych technologii opracowywanych w laboratoriach UWM. Naukowcom zależy, by rozwiązania te były upowszechniane wśród małych przedsiębiorców i wprowadzane do praktyki gospodarczej.

Serwis PAP - Nauka W Polsce objął patronatem medialnym wydarzenie "The 6th International Environmental Best Practices Conference - Sustainability schemes for bio-based products in the framework of the circular bioeconomy".

Konferencja odbędzie się od 22 do 26 września w Olsztynie. Więcej informacji na TEJ stronie.

PAP - Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk

kol/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020