03.08.2020
PL EN
30.07.2019 aktualizacja 30.07.2019

NCN poszukuje jednostek naukowych gotowych utworzyć Centra Dioscuri

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Narodowe Centrum Nauki poszukuje jednostek naukowych gotowych utworzyć Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri w przygotowywanym trzecim konkursie Dioscuri. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 listopada.

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Celem przedsięwzięcia jest ściągnięcie do Polski wybitnych naukowców-liderów, którzy będą mogli zorganizować tutaj swoje zespoły badawcze.

Jak informuje NCN w ogłoszeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej, zgłoszenia jednostek spełniających wymagania formalne zostaną opublikowane wraz z ogłoszeniem konkursu Dioscuri - ma to ułatwić naukowcom zainteresowanym prowadzeniem Centrum Doskonałości Naukowej w Polsce znalezienie odpowiedniej instytucji naukowej.

Naukowcy będą mogli również wybrać instytucję naukową spoza opublikowanej listy pod warunkiem, że spełni ona wymagania formalne i zobowiąże się do spełnienia warunków podstawowych, określonych w ogłoszeniu.

O utworzenie Centrów Dioscuri mogą starać się uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski, Centrum Łukasiewicz, instytuty Sieci Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności oraz inne podmioty posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Ze szczegółowymi założeniami programu oraz wymaganiami formalnymi można zapoznać się na stronie Dioscuri: https://www.ncn.gov.pl/dioscuri/.

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020