12.08.2020
PL EN
26.06.2019 aktualizacja 26.06.2019

Prof. Konrad Kucza-Kuczyński wyróżniony Medalem Politechniki Warszawskiej

Rektor PW prof. Jan Szmidt i prof. Konrad Kucza-Kuczyński. Fot. materiały prasowe PW Rektor PW prof. Jan Szmidt i prof. Konrad Kucza-Kuczyński. Fot. materiały prasowe PW

Prof. Konrad Kucza-Kuczyński został uhonorowany Medalem Politechniki Warszawskiej, a dr Piotr Achinger Medalem Młodego Uczonego podczas wtorkowych uroczystości na PW.

Tego dnia na PW powitano też nowych doktorów i doktorów habilitowanych oraz wręczono nagrody w Konkursie o Nagrodę Siemensa – poinformowała uczelnie w komunikacie.

46. Medal Politechniki Warszawskiej - najwyższe odznaczenie warszawskiej uczelni technicznej, przyznawane od roku 1998 - otrzymał z rąk rektora PW prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński z Wydziału Architektury PW „za twórcze osiągnięcia architektoniczne budujące prestiż Politechniki Warszawskiej”. Laudację wygłosił Dziekan Wydziału Architektury PW dr hab. inż. arch. Jan Słyk.

Profesor Konrad Kucza-Kuczyński ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w roku 1964. Po uzyskaniu stypendium francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 1963 roku, dwa lata przebywał na praktyce w Paryżu. Po powrocie w roku 1966 został zatrudniony w pracowni projektującej na Wydziale Architektury PW. W roku 1980 rozpoczął pracę dydaktyczną na stanowisku nauczyciela akademickiego na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, a następnie na Politechnice Warszawskiej. Był m.in. założycielem i kierownikiem unikatowej Pracowni Architektury Sakralnej i Monumentalnej, a także Dziekanem Wydziału Architektury PW. W roku 1975 został powołany przez Naczelnego Architekta Warszawy na stanowisko Generalnego Projektanta Terenów Centralnych PW, wykonując do roku 2015 kilkadziesiąt studiów rozwoju uczelni, projektów audytoriów, gabinetów, skweru Politechniki, tablic pamięci, pomnika „Golskiego” i wielu innych.

Od 1983 roku tworzy w ramach pracowni autorskiej z Andrzejem Miklaszewskim, gdzie powstały m.in. realizacje projektów sakralnych, mieszkaniowych, użyteczności publicznej w tym dla szkolnictwa wyższego. Około 40 prac zostało nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach architektonicznych i urbanistycznych. W 1994 roku założył Program Roboczy Międzynarodowej Unii Architektów „Miejsca Duchowe”, którego był sekretarzem i dyrektorem. Od 1993 roku jest członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk (PAN), a od 1994 roku członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce, od 2013 roku Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

Wypromował około 230 dyplomów i 15 prac doktorskich. Autor siedmiu książek - w tym ostatnio „Twórcy i dzieła Warszawskiej Szkoły Architektury 1915-2015” oraz wielu publikacji z dziedziny teorii i praktyki architektonicznej. Uhonorowany został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1983), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1993), Honorową Nagrodą SARP (1995), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014). Wśród architektonicznych realizacji Profesora znajdują się m.in. takie obiekty sakralne jak: Kościół Nawrócenia św. Pawła Apostoła (Warszawa), Kościół Dobrego Pasterza (Warszawa), Sala Zgromadzeń na Jasnej Górze (Częstochowa), Kaplica - Sanktuarium Matki Boskiej Jazłowieckiej (Szymanów), jak również liczne modernizacje.

12. Medal Młodego Uczonego otrzymał dr Piotr Achinger z Instytutu Matematyczny Polskiej Akademii Nauk (PAN) za przełomowe rozwinięcie badań w zakresie topologii rozmaitości algebraicznych i ich zastosowań.

Dr Piotr Achinger jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w latach 2005-2010 studiował na Jednoczesnych Studiach Informatyczno-Matematycznych. W 2011 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, finansowane w ramach stypendium Fulbright Science and Technology Award. Pracę doktorską pt. „K (π, 1) Spaces in Algebraic Geometry Spaces in Algebraic Geometry” obronił w roku 2015. Jej tematyka dotyczyła topologicznych własności rozmaitości algebraicznych z zastosowaniem m.in. do p-adycznej teorii Hodge’a. Praca została uhonorowana nagrodą Kenneth Ribet and Lisa Goldberg Award in Algebra.

Pierwsze dwa lata po doktoracie dr Achinger spędził jako postdok EPDI (European Post-Doctoral Institute) w Centrum Banacha w Warszawie oraz w IHES (Institut des Hautes Études Scientifiques) pod Paryżem. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie.

Jak podano w komunikacie, badania dr. Piotra Achingera skupiają się wokół geometrii algebraicznej, ze szczególnym odniesieniem do zastosowań arytmetycznych. Naukowiec interesuje się topologią i teorią homotopii algebraicznych. Jego największym dotychczasowym osiągnięciem jest opracowany w 2016 r. dowód twierdzenia, mówiącego o tym, że każda afiniczna rozmaitość algebraiczna nad ciałem dodatniej charakterystyki jest przestrzenią K (π, 1) tj. ma znikające wyższe grupy homotopii.

Dr Piotr Achinger jest m.in. laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego (PTM/IM PAN, 2016) oraz Stypendium START (FNP, 2016). Poza badaniami naukowymi angażuje się m.in. w prowadzenie zajęć i staży dla stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Pełni także funkcję członka zarządu Okręgowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Rady Naukowej IM PAN.

Medal Młodego Uczonego, ustanowiony przez Politechnikę Warszawską w 2007 roku, jest przyznawany za wybitne i uznane osiągnięcia w dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze.

Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju. Medal jest nadawany osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia.

PAP – Nauka w Polsce

agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020