26.09.2020
PL EN
19.06.2019 aktualizacja 19.06.2019

Minister Zdrowia powołał ekspertów, którzy zasiądą w radzie Agencji Badań Medycznych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Minister Zdrowia powołał szesnastu ekspertów, którzy zasiądą w radzie Agencji Badań Medycznych – poinformowała we wtorek PAP agencja. Eksperci będą m.in. opiniować kierunki działalności badawczej instytucji i zasady podziału środków finansowych.

Rada ma kompetencje do opiniowania rocznego planu działania Agencji Badań Medycznych (ABM), który jest dokumentem określającym m.in. zakres konkursów i projektów własnych realizowanych przez ABM w danym roku kalendarzowym.

Kadencja Rady trwać będzie 6 lat, przy czym ta sama osoba może pełnić funkcję jej członka nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Rada jest jednym z organów Agencji Badań Medycznych i może liczyć od 15 do 20 członków, których powołuje i odwołuje Minister Zdrowia.

Miejsce w składzie Rady Agencji na lata 2019-2025 zajęli: prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, prof. Waldemar Priebe, prof. George Wilding, prof. Christopher JL Murray, dr n. med. Rafał Staszewski, PhD Michael J. Pencina, dr n. med. Konstanty Szułdrzyński, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Faustyn Krzemiński, prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński, prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz, dr Aurelia Ostrowska, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, dr hab. n. med. Jerzy Sieńko, dr hab. n. med., prof. nadzw. Joanna Wierzbowska oraz prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek.

Agencja Badań Medycznych jest państwową agencją odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Jej funkcjonowanie ma przynieść wymierne korzyści dla pacjentów – pozwoli ocenić, które nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne powinny być stosowane dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.

ABM będzie prowadziła działalność analityczną w zakresie oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Opracowane analizy pozwolą na przedstawienie konkretnych rozwiązań, dzięki którym system opieki zdrowotnej ma funkcjonować w bardziej wydajny sposób. (PAP)

Autorka: Olga Zakolska

ozk/ joz/

Copyright © Fundacja PAP 2020