Nauka dla Społeczeństwa

19.08.2022
PL EN
21.11.2018 aktualizacja 21.11.2018

Polskie Towarzystwo Fizyczne przyznało nagrody za 2018 r.

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prof. Marek Biesiada z Uniwersytetu Śląskiego - specjalizujący się w badaniu soczewek grawitacyjnych i zwartych radioźródeł - został laureatem tegorocznej Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PFT) im. Wojciecha Rubinowicza.

Polskie Towarzystwo Fizyczne co roku przyznaje nagrody dla doświadczonych naukowców, młodych badaczy, a także nauczycieli za ich wybitne osiągnięcia i zasługi w dziedzinie badań naukowych, popularyzacji fizyki oraz jej nauczania.

Jak poinformowało PTF Nagrodę Naukową im. Wojciecha Rubinowicza za 2018 r. otrzymał prof. dr hab. Marek Biesiada z Uniwersytetu Śląskiego za nowatorskie badania dotyczące soczewek grawitacyjnych i zwartych radioźródeł jako nowych narzędzi kosmologii i fizyki fundamentalnej.

PTF przyznało również po dwie nagrody dla rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich. Nagrodę za najlepszą rozprawę doktorską otrzymał dr Krzysztof Szerenos z Uniwersytetu w Białymstoku za pracę zatytułowaną "Ultrafast nonthermal photo-magnetic recording in dielectrics", w której przedstawił badania związane z zaobserwowaniem i wyjaśnieniem mechanizmu szybkiego przełączania magnetyzacji prowadzącego do możliwości fotomagnetycznego zapisu informacji.

Wyróżnienie w kategorii prac doktorskich otrzymał z kolei dr Paweł Gruszecki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę "Theoretical Study of the Spin Wave Beams in Thin Ferromagnetic Films", prezentującą badania związane z dynamiką fal spinowych w cienkich warstwach ferromagnetycznych.

Nagrodę PTF im. Arkadiusza Piekary za najlepszą pracę magisterską przyznano mgr Bartłomiejowi Rzeszotarskiemu z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wyróżnienie otrzymała natomiast mgr Marta Przychodnia z Politechniki Poznańskiej.

Nagrodę PTF za popularyzację fizyki i medal im. Krzysztofa Ernsta otrzymał dr Witold Zawadzki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. "Kapitula podkreśliła skalę, a zwłaszcza różnorodność działań prowadzonych przez Laureata, obejmujących organizację konkursów o zasięgu ogólnopolskim, prowadzenie warsztatów, wykładów, pokazów dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych z Krakowa i okolic oraz różnych miejsc na terenie całego kraju" - czytamy w komunikacie PTF.

Oprócz nagród dla naukowców, PTF przyznało również wyróżnienia dla nauczycieli fizyki. Nagrodę I stopnia oraz medal im. Grzegorza Białkowskiego otrzymała mgr Maria Dobkowska ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie za "szczególne zasługi w promowaniu nowatorskich rozwiązań dydaktycznych w Polsce i w Europie, w propagowaniu pracy metodą projektów, w tworzeniu multimedialnych materiałów do nauczania fizyki oraz za wzorcowe przekazywanie wiedzy i umiejętności przyszłym nauczycielom fizyki, a także za wieloletnie aktywne działania w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Fizycznego (2006-2017) i innych strukturach Towarzystwa na rzecz poprawy nauczania fizyki w Polsce".

Nagrodę II stopnia dla nauczycieli dostała mgr Janina Kula z IV LO im. KEN w Bielsku-Białej za "znaczące osiągnięcia w pracy z młodzieżą zainteresowaną fizyką", zaś nagrodę III stopnia - mgr Anna Danuta Zdunko z V LO im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku za "wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania oraz tworzenie autorskich programów nauczania i ich wdrażanie w nauczaniu fizyki i informatyki".

Powstałe w 1920 roku Polskie Towarzystwo Fizyczne stawia sobie jako jeden z najważniejszych celów działalności popularyzację nauki, w tym fizyki polskiej na wszystkich jej poziomach, kierując swoje działania do młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych.

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022