Projekt noweli ustaw o j. polskim i NAWA trafił do konsultacji

Fot. Adobe Stock
Fot. Adobe Stock

Zwiększenie możliwości uzyskania certyfikatu znajomości j. polskiego jako obcego oraz ułatwienie organizowania egzaminów z j. polskiego przewiduje projekt nowelizacji dwóch ustaw - o języku polskim i o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Projekt przygotowany przez resort nauki trafił do konsultacji.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, zamieszczonego w środę na stronie RCL, certyfikat miał do tej pory służyć przede wszystkim do poświadczania znajomości języka polskiego „do celów akademickich”. Jednak w związku m.in. z wejściem w życie w 2017 r. noweli ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw, a także w wyniku zmian geopolitycznych, certyfikat jest dziś dokumentem wykorzystywanym głównie „do celów migracyjnych”.

„Spowodowało to gwałtowny wzrost liczby osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu (…), który stanowi potwierdzenie spełnienia przez cudzoziemca wymogu znajomości języka polskiego w przypadku ubiegania się o uznanie za obywatela polskiego czy o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej” – uzasadnili autorzy projektu.

Zwrócili uwagę, że w 2018 r. do egzaminów na wszystkich poziomach biegłości językowej przystąpiło 5122 osób – ok. dwa razy tyle, ile w 2017 r. Liczba ta stale rośnie – w 2023 r. osób starających się o certyfikat było już prawie 17,5 tys.

Zmiany zawarte w projekcie noweli dotyczą m.in. rozszerzenia listy podmiotów, które mogą się ubiegać o nadanie uprawnień do organizowania egzaminów. Obecnie to uczelnie polskie i zagraniczne oraz inne instytucje, które od co najmniej trzech lat prowadzą zajęcia dydaktyczne w języku polskim. Po wejściu w życie nowelizacji o nadanie uprawnień będą mogły się również starać „podmioty, które prowadzą inne (czyli w praktyce dowolne) zajęcia dydaktyczne w języku polskim”.

Nowelizacja wprowadza też nowe wymogi dotyczące osób, które będą mogły zasiadać w komisjach egzaminacyjnych, dzięki czemu zwiększy się liczba egzaminatorów. Proponowane przepisy doprecyzują m.in. kwestie wydawania duplikatów certyfikatu i opłat za egzaminy. Zwiększą się również wynagrodzenia członków Państwowej Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – organu badający prawidłowość oceny prac egzaminacyjnych.

Projekt przewiduje umożliwienie członkom tej Komisji pełnienia funkcji wizytatora. Doprecyzowuje i uporządkowuje także przepisy dotyczące organizacji wizytacji, których część została przeniesiona do ustawy z aktu wykonawczego.

Zgodnie z projektem zostanie poszerzone wsparcie NAWA dla Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. NAWA ma odtąd m.in. przyjmować wnioski o wydanie duplikatu certyfikatu, na konto agencji będą wpływać też opłaty za przystąpienie do egzaminu, wydanie certyfikatu i jego duplikatu.(PAP)

Anna Bugajska

abu/ agt/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

  • Prezes Polskiej Akademii Nauk: planowane zmiany w ustawie o PAN mają na celu przejęcie jej majątku

  • Warszawa, 07.04.2021. Pałac Staszica w Warszawie, siedziba Polskiej Akademii Nauk, 7 bm. (jm) PAP/Radek Pietruszka

    Rząd planuje przeniesienie nadzoru nad PAN na ministra nauki

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera