NCN: pierwszych 40 laureatów konkursu MINIATURA 8

Kraków, 21.02.2024. Siedziba Narodowego Centrum Nauki. PAP/Łukasz Gągulski
Kraków, 21.02.2024. Siedziba Narodowego Centrum Nauki. PAP/Łukasz Gągulski

Ponad 1,7 mln złotych trafi do 40 naukowców z całej Polski - laureatów konkursu MINIATURA 8 Narodowego Centrum Nauki. Naukowcy będą mogli sfinansować badania wstępne lub pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Jak podało NCN w komunikacie na swojej stronie internetowej, 12 badaczek i badaczy zajmie się realizacją działań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Wśród nich znalazły się tematy dotyczące relacji międzyludzkich, zwłaszcza w obrębie najbliższej rodziny, a także opieki rodzicielskiej. Dr Albert Pielak z Politechniki Warszawskiej przeprowadzi kwerendę skupiając się na odpowiedzialności rodzicielskiej w perspektywie prawnoporównawczej. W sumie na projekty w tej grupie przeznaczono nieco ponad 397 tys. zł.

Do laureatów z obaszaru nauk ścisłych i technicznych trafi łącznie ok. 641 tys. zł. Sfinansowane zostaną działania poruszające między innymi kwestie bieżących problemów środowiskowych i rolniczych. Dr Ewa Grabska-Szwagrzyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego weźmie udział w wyjeździe konsultacyjnym dotyczącym identyfikacji lasów pierwotnych i starych drzewostanów z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych.

Z kolei w grupie nauk o życiu do finansowania zakwalifikowanych zostało 14 działań naukowych (na łączną kwotę ponad 665 tys. zł.). Poruszane przez naukowców tematy skupią się w dużej mierze wokół zagadnień związanych ze zdrowiem i różnego rodzaju chorobami. Dr Patrycja Mołek-Dziadosz z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jana Pawła II w swoich badaniach wstępnych oceni stopień karbonylacji białek osocza i jego związek z fenotypem skrzepu fibrynowego u pacjentów z migotaniem przedsionków.

Szczegółowe informacje, w tym listy rankingowe, można znaleźć pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-05-20-pierwsi-laureaci-konkursu-miniatura-8

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych, które mają przygotować do przyszłego projektu badawczego, który weźmie udział w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych oraz międzynarodowych. W trakcie trwania ósmej edycji konkursu można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego, które potrwa nie dłużej niż 12 miesięcy.

Całkowity budżet przeznaczony na tegoroczną edycją wynosi 20 mln złotych. Środki finansowe przeznaczone na realizacje działań naukowych są podzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór. Wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko jeśli zmieści się w puli dostępnych środków na dany miesiąc.

Wnioski można składać jeszcze do 31 lipca 2024 r.(PAP)

agt/ zan/

Fundacja PAP zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z Serwisu Nauka w Polsce pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: naukawpolsce.pl, a w czasopismach adnotacji: Źródło: Serwis Nauka w Polsce - naukawpolsce.pl. Powyższe zezwolenie nie dotyczy: informacji z kategorii "Świat" oraz wszelkich fotografii i materiałów wideo.

Czytaj także

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera