Nauka dla Społeczeństwa

18.08.2022
PL EN
01.12.2021 aktualizacja 01.12.2021

Kraków/ Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

30.11.2021. Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie prof. Andrzej Bednarczyk (P) podczas uroczystości wręczenia ekonomiście, członkowi polskiego Komitetu ds. Unesco prof. Jerzemu Hausnerowi (C-L) dyplomu Doktora Honoris Causa ASP w siedzibie uczelni w Krakowie. PAP/Łukasz Gągulski 30.11.2021. Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie prof. Andrzej Bednarczyk (P) podczas uroczystości wręczenia ekonomiście, członkowi polskiego Komitetu ds. Unesco prof. Jerzemu Hausnerowi (C-L) dyplomu Doktora Honoris Causa ASP w siedzibie uczelni w Krakowie. PAP/Łukasz Gągulski

Profesor nauk ekonomicznych Jerzy Hausner został we wtorek uhonorowany tytułem doktora honoris causa krakowskiej ASP. Uczony doceniony został za swoją postawę, osiągnięcia i zasługi na polu nauki, a także za traktowanie kultury jako "nośnika najważniejszych wartości życia społecznego".

Rektor krakowskiej ASP, prof. Andrzej Bednarczyk podczas uroczystości nadania tytułu podkreślił, że wyróżniony jest dla uczelnianej społeczności postacią szczególną. "Jest osobą, którą uważamy za przyjaciela, ogarniętego jakąś dziwną pasją przekraczania tradycyjnie i obyczajowo przyjętych granic, które tak naprawdę przeszkadzają nam w życiu, pracy i w naszej twórczości" - podkreślił.

W jego opinii prof. Jerzy Hausner "potrafi spojrzeć na sytuację jakoby z lotu ptaka", dostrzegając przy tym różne możliwości, m.in. to, że "między polem sztuki i ekonomii - jako między dwoma polami twórczości ludzkiej - nie zachodzą żadne przeciwieństwa".

Prof. Hausner specjalizuje się w ekonomii politycznej i administracji publicznej. Od początku swojej pracy naukowej związany był z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, gdzie ukończył studia i rozpoczął karierę akademicką. Jest przewodniczącym rady programowej kongresu ekonomiczno-społecznego Open Eyes Economy Summit oraz rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, a także doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Krakowska ASP doceniła go za to, że od wielu lat przyczynia się do rozpowszechnienia sztuki w dziedzinie nauk związanych z ekonomią, gospodarką i biznesem; sama sztuka zaś stanowi dla niego ważny element kultury, mający wpływ na rozwój społeczny. Tytuł przyznano mu "w dowód uznania postawy, osiągnięć i zasług na polu nauki, a także traktowania przezeń kultury jako nośnika najważniejszych wartości życia społecznego".

Podczas uroczystości wielokrotnie zwracano uwagę na rangę organizowanych przez profesora sympozjów naukowych z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna (GAP), na których spotykają się naukowcy, politycy, artyści, filozofowie, przedstawiciele różnych wyznań i opcji politycznych. Wydarzenia te stanowią fora wymiany poglądów, a dzięki postawie i cechom osobowości prof. Hausnera stają się okazją do nawiązywania znajomości, owocujących zbliżaniem się do siebie różnych, często odległych dziedzin.

W sporządzonej laudacji prof. Czesława Frejlich zwracała uwagę na główną ideę, którą kieruje się wyróżniony profesor, a która przejawia się przy organizacji kongresu Open Eyes Economy Summit. "Punktem wyjścia jest nowe postrzeganie roli ekonomii, które przenosi punkt ciężkości z zysku na wartości, nadając zupełnie nowy wymiar społecznej wrażliwości i odpowiedzialności biznesu" - podkreśliła profesor w laudacji, którą odczytał prof. Piotr Bożyk.

Zwróciła też uwagę na szerokie zainteresowania docenionego profesora. "W odbiorcach sztuki i projektowania upatruje nie tylko roli biernych widzów czy konsumentów, ale świadomych współtwórców kultury. Uważa natomiast, że rolą polityków i decydentów jest tworzenie właściwych warunków rozwoju kultury" - oceniła prof. Frejlich.

Jak wskazała, najważniejsze przesłanie prof. Hausnera dotyczy roli kultury w rozwoju społecznym i jej powiązań z ekonomią.

"Kultura, jak czytamy w ostatnio wydanej książce profesora pt. +Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości+, powinna być podstawą rozwoju społecznego. Co więcej, aby wyjść z systemowego kryzysu, który wynika z erozji cywilizacji rynkowej, z czego zaczynamy sobie coraz bardziej zdawać sprawę, należy zwrócić się właśnie w stronę kultury. To ona będzie decydować, jeśli już nie decyduje, o przewadze konkurencyjnej wytwórców i zamożności społecznej" - wskazała profesor w laudacji.

Zabierając głos prof. Hausner nawiązał do podejmowanych we współpracy ze środowiskiem ASP działań, zwracając uwagę na sympozja GAP. "Dla mnie to wszystko do czego nawiązuję, to wspaniałe, osobiste doświadczenie świata sztuki i świata ludzi sztuki. Dzięki temu doświadczeniu stałem się innym ekonomistą i innym człowiekiem" - podkreślił naukowiec. "Pozwoliło mi to odkryć znaczenie wyobraźni w dydaktyce, badaniach, osobowym i społecznym rozwoju. Nie poprzestaję szukać w środowisku ASP kolejnych inspiracji" - zadeklarował.

Prof. Hausner jest autorem i współautorem ok. 400 publikacji naukowych. Przyczynił się do upowszechnienia za granicą polskiej nauki i wiedzy o gospodarce, a na przestrzeni wielu lat koordynował szereg projektów badawczych.

Był też wicepremierem i ministrem gospodarki, pracy i polityki społecznej, posłem na Sejm 2001-2005, członkiem Rady Polityki Pieniężnej III kadencji i członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. W uznaniu zasług w służbie publicznej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.(PAP)

nak/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022