Ministerstwo Edukacji i Nauki

21.10.2021
PL EN
25.09.2020 aktualizacja 29.09.2020

Trwa nabór do konkursu Polski Produkt Przyszłości

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Do 29 października jednostki naukowe, przedsiębiorcy i ich konsorcja, mogą zgłaszać swoje innowacje do konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Autorzy najoryginalniejszych wdrożonych technologii, produktów czy też kreatywne rozwiązania mają szansę na nagrody główne - po 100 tys. zł.

Konkurs organizują Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Serwis Nauka w Polsce jest patronem medialnym XXIII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Konkurs ma również patronat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju. Na przedsiębiorców i naukowców czeka aż 600 tys. zł wsparcia z Unii Europejskiej.

Organizatorzy konkursu powołują się na słowa Jadwigi Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju, która podkreśla, że w dobie pandemii COVID-19 innowacyjne pomysły mogłyby być motorem napędowym polskiej gospodarki. "Jestem pewna, że po raz kolejny dzięki konkursowi „Polski Produkt Przyszłości” uda się wybrać i nagrodzić najoryginalniejsze, nowoczesne technologie, produkty czy też kreatywne rozwiązania, które już wkrótce mogłyby stać się doskonałą wizytówką polskich innowatorów na całym świecie, a także stanowić potwierdzenie potencjału gospodarczego naszego kraju" – powiedziała wicepremier.

"Organizowany przez PARP i NCBR konkurs to inicjatywa, która doskonale oddaje istotę pracy wykonywanej na co dzień przez obie agencje na rzecz rodzimych twórców technologii: płynącego do nich w różnej formie wsparcia pozwalającego realizować nowatorskie projekty i komercjalizować wyniki prac B+R. Przyjazna dla innowatorów legislacja oraz programy MNiSW, takie jak między innymi „Doktoraty wdrożeniowe”, ułatwiają prowadzenie działalności innowacyjnej" – podkreśla Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, cytowany w komunikacie organizatorów.

W rywalizacji mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję szkolnictwa wyższego i firmę. Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu.

Konkurs prowadzony jest z myślą o projektach, które osiągnęły już pewien stopień zaawansowania. Powinny one być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej to co najmniej 6 TRL) albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach: "Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy", "Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki" oraz "Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy".

Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Poza wsparciem promocyjnym laureaci otrzymają nagrodę finansową. Nagroda główna wynosi 100 tys. zł, a wyróżnienie 25 tys. zł.

Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach: "Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata)", "Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)" oraz "Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów".

Więcej informacji na TEJ stronie.

* * *

W ubiegłej edycji konkursu doceniono innowacje z obszaru medycyny, chemii, elektroniki i biotechnologii. Nagrodę zyskali m.in. twórcy elektronicznego stetoskopu StethoMe, współpracującego z mobilną aplikacją, który identyfikuje dźwięki pojawiające się m.in. w przebiegu infekcji, zapalenia płuc czy astmy. Dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji StethoMe AI umożliwia pacjentowi samodzielne wykonanie badania w domu i zdalną konsultację z lekarzem. 

Medyczna certyfikacja algorytmów AI w zakresie osłuchiwania płuc dzieci jest pierwszą tego typu certyfikacją na świecie. W porównaniu do tradycyjnych badań pulmonologicznych wykonywanych w gabinecie lekarskim. Algorytmy StethoMe AI są o 29 proc. skuteczniejsze niż pulmonolodzy. 

Jury doceniło także fotowoltaiczną szybę z powłoką na bazie kropek kwantowych (Quantum). Rozwiązanie polega na wykorzystaniu nanokrystalicznych półprzewodnikowych struktur – kropek kwantowych, jako konwerterów fali elektromagnetycznej. Dzięki temu uzyskano doskonałe parametry izolacyjności termicznej, energetycznej, transmisji światła i odbicia przy jednoczesnej funkcji generowania energii energetycznej. 

Ponieważ szyba wyróżnia się przy tym wysoką transparentnością, może zastąpić standardową szybę z powłoką niskoemisyjną. Zastosowanie szyby z taką powłoką ogranicza nagrzewanie pomieszczeń o 80 proc., co odpowiada obniżeniu temperatury w budynku w okresie letnim o 2 st. C. 

Nagrodę dostała też AGH w Krakowie za Otoimplant – protezę ucha środkowego, która umożliwia rekonstrukcję łańcucha kosteczek słuchowych u wielu pacjentów cierpiących na niedosłuch. 

Proteza wykonana jest z polimeru medycznego technologią wtryskową poprzez wprowadzenie do osnowy polimerowej bakteriobójczego dodatku modyfikującego w postaci nanocząstek srebra), który ogranicza ryzyko związane z powikłaniami w przebiegu infekcji. Otoimplant umożliwia też przeprowadzenie diagnostyki obrazowej (tomografii i rezonansu magnetycznego) bez artefaktów, wykazuje wysoką biozgodność, jest lekki i ma zbliżone właściwości do zastępowanych tkanek. 

Z kolei organizatorzy konkursu docenili pomoc dydaktyczną - Musicon, która dzięki zaangażowaniu podstawowych zmysłów (wzrok, słuch i dotyk) zwiększa efektywność uczenia, rozwija integrację sensomotoryczną, rozbudza u dzieci kreatywność i uczy logicznego myślenia. Głównym elementem Musiconu są przyciski, które działają na zasadzie wciśnij-wyciśnij – odpowiedniki 0-1 w języku binarnym. Dzięki tej formie manualnego programowania można realizować m.in. naukę matematyki sensorycznej – liczenie wzrokiem, dotykiem i słuchem. W Musiconie został odwrócony system nauczania muzyki – dziecko zaczyna od zabawy i kompozycji. Używa notacji muzyki zanim pozna nuty, tworzy muzykę bez konieczności opanowania podstaw gry na jakimkolwiek tradycyjnym instrumencie. 

PAP - Nauka w Polsce

kol

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021