26.09.2020
PL EN
04.07.2020 aktualizacja 04.07.2020

Zdrowie psychiczne nauczycieli w badaniach naukowych

Przemyśl, 12.03.2020. Pusta klasa w jednej ze szkół podstawowych w Przemyślu, 12 bm. (aldg) PAP/Darek Delmanowicz Przemyśl, 12.03.2020. Pusta klasa w jednej ze szkół podstawowych w Przemyślu, 12 bm. (aldg) PAP/Darek Delmanowicz

Psychologowie z Uniwersytetu Łódzkiego zbadają zdrowie psychiczne nauczycieli i rozwój ich kompetencji psychospołecznych. Stworzą też bazę wiedzy nt. budowania pozytywnej kultury zdrowia psychicznego w szkołach.

Ruszyła realizacja 2-letniego międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. VET-WELL, skierowanego do nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego (VET - Vocational Education Teacher). Jego koordynatorem jest Agencja EuroPartnership. Poza Uniwersytetem Łódzkim w pracach uczestniczą ośrodki z Włoch, European Bułgarii i Litwy.

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa strategicznego programu Erasmus +. Za jego część badawczą po stronie polskiej odpowiadają dr Karolina Kossakowska i dr Magdalena Zadworna z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Do udziału w projekcie badaczki zapraszają nauczycieli, wykładowców, trenerów VET i psychologów szkolnych, specjalistów w zakresie wstępnego kształcenia nauczycieli i ciągłego doskonalenia zawodowego nauczycieli, nauczycieli początkujących i uczących się oraz przedstawicieli organizacji zajmujących się promocją zdrowia psychicznego nauczycieli w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Około 600 specjalistów i ekspertów VET przeprowadzi ankiety, wywiady grupowe, warsztaty pilotażowe i konferencje promocyjne. Naukowcy zamierzają dotrzeć do około 5 tys. nauczycieli i osób związanych z kształceniem zawodowym.

W efekcie tych prac powstanie raport na temat dobrostanu nauczycieli kształcenia zawodowego w każdym z krajów partnerskich oraz podręcznik z zaleceniami, jak wzmacniać ten dobrostan poprzez rozwój kompetencji psychospołecznych. Nauczyciele przedmiotów zwodowych otrzymają dostęp do platformy szkoleniowej online z ćwiczeniami rozwijającymi ich zdolności osobiste i społeczne, pomocne w pracy nauczyciela.

Projekt VET-WELL zakończy się w listopadzie 2021 roku.

Jak podaje UŁ na swoim profilu Fb ("Dobra Nauka/Quality Science"), tylko w Wielkiej Brytanii w 2018 r. ponad 75 proc. edukatorów deklarowało objawy zaburzeń zdrowia psychicznego i fizycznego, które są związane z pracą. Ponad połowa rozważała odejście z zawodu w ciągu najbliższych dwóch lat. Liczby te nie różnią się istotnie w innych krajach europejskich.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020