21.09.2020
PL EN
13.12.2019 aktualizacja 13.12.2019

Wielkopolska/ Marszałek wręczył stypendia wybitnym uczniom i studentom

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

84 uczniów i studentów otrzymało w czwartek jednorazowe stypendia przyznawane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w nauce. W 2019 r. samorząd przeznaczył na nie 177,5 tys. zł.

Urząd marszałkowski poinformował, że w tym roku wpłynęło 231 wniosków, z czego 76 dotyczyło uczniów szkół ponadpodstawowych, a 155 studentów.

Skład komisji stypendialnej tworzyli przedstawiciele Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i wielkopolskiego kuratora oświaty. Ekspertami doradzającym i opiniującymi byli pracownicy naukowi poznańskich wyższych uczelni publicznych. Po zapoznaniu się z propozycją komisji zarząd przyznał stypendium naukowe 84 osobom – 31 uczniom i 53 studentom szkół wyższych.

Stypendia dla uczniów wyniosły od 1,5 tys. do 4 tys. zł, a dla studentów od 1,5 tys. zł do 6 tys. zł.

W trakcie uroczystości w czwartek w siedzibie urzędu marszałek Marek Woźniak podkreślił, że jest to dla niego jedno z najważniejszych spotkań w roku.

"Zawsze przed nim z wielkim zainteresowaniem czytam informacje o kandydatach do stypendium i jestem pełen podziwu dla ich wiedzy, osiągnięć, także sukcesów za granicą, i ogromnej palety indywidualnych zainteresowań młodych ludzi. A do tego mających jeszcze czas na działalność społeczną i aktywność fizyczną" – podkreślił marszałek Woźniak.

W trakcie uroczystości wystąpili też reprezentanci laureatów. Konrad Biesiada, uczeń III LO z Kalisza, laureat nagrody II stopnia, odnoszący sukcesy w dziedzinie językoznawstwa, wygłosił referat "Nieznane piękno języka". Z kolei 15-letni Kosma Kasprzak z XXXVIII Dwujęzycznego LO w Poznaniu, laureat stypendium I stopnia, opowiedział o swoich dokonaniach matematycznych, także zagranicznych.

Urząd marszałkowski wskazał, że nagrodzeni są laureatami i finalistami olimpiad oraz konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Stypendyści biorą udział w projektach naukowo-badawczych, seminariach i konferencjach, są także autorami prac naukowych i artykułów. W 2019 r. samorząd województwa na stypendia naukowe przeznaczył łącznie 177,5 tys. zł.

"Jako samorządowcy zastanawiamy się, jak dobrze lokować pieniądze, aby Wielkopolska się rozwijała. Ale wiemy także, że bez tzw. kapitału ludzkiego, czyli bez osób o dużych kwalifikacjach, umiejętnościach zmierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata, nie można mówić o rozwoju. Na szczęście mamy was, jesteście państwo elitą społeczności naszego regionu i to w was upatrujemy przyszłości Wielkopolski, jej dalszego intensywnego rozwoju" – podkreślił Woźniak.

Stypendia naukowe przyznawane są przez marszałka województwa wielkopolskiego od 2007 r. Podczas dotychczasowych 12 edycji do UMWW wpłynęło 1985 wniosków; stypendia otrzymało 388 osób – 200 uczniów i 182 studentów. (PAP)

Autor: Anna Jowsa

ajw/ joz/

Copyright © Fundacja PAP 2020