26.09.2020
PL EN
13.12.2019 aktualizacja 13.12.2019

Czystsze powietrze szybko poprawia zdrowie

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Przeglądowe badania wskazują, że zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza szybko poprawia zdrowie osób, które nim oddychają oraz ogranicza zachorowalność - informuje pismo „Annals of the American Thoracic Society”.

Naukowcy związani z Environmental Committee of the Forum of International Respiratory Societies (Komitet Ochrony Środowiska Forum Międzynarodowych Towarzystw Oddechowych, FIRS) dokonali przeglądu działań, które zmniejszyły zanieczyszczenie powietrza w różnych miejscach na świecie.

Na przykład już po tygodniu od wprowadzenia zakazu palenia w Irlandii nastąpił 13-procentowy spadek umieralności ze wszystkich przyczyn, 26-procentowy spadek zdarzeń związanych z chorobą niedokrwienną serca, 32-procentowy spadek udarów. Co ciekawe, największe korzyści wystąpiły wśród osób niepalących.

W USA zamknięcie huty stali w Utah na 13 miesięcy spowodowało zmniejszenie hospitalizacji z powodu zapalenia płuc, zapalenia opłucnej, zapalenia oskrzeli i astmy o połowę, a absencja szkolna spadła o 40 proc.. Dzienna śmiertelność spadła o 16 proc. na każde zmniejszenie o 100 μg/m3 poziomu cząstek stałych (PM10) w powietrzu. U kobiet, które były w ciąży, gdy huta była zamknięta rzadziej dochodziło do przedwczesnego porodu.

W ramach 17-dniowej „strategii transportowej” (transportation strategy) w Atlancie w stanie Georgia podczas Igrzysk Olimpijskich w 1996 r. zamknięto część miasta, aby pomóc sportowcom w dotarciu na zawody na czas, ale także znacznie zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. W ciągu następnych czterech tygodni wizyty dzieci z powodu astmy w klinikach spadły o ponad 40 proc., a wizyty na oddziałach ratunkowych o 11 proc.. Liczba hospitalizacji z powodu astmy zmniejszyła się o 19 proc.

Podobnie, kiedy Chiny nałożyły ograniczenia dotyczące przemysłu oraz przemieszczania się osób w czasie Olimpiady w Pekinie, czynność płuc mieszkańców tego miasta poprawiła się w ciągu dwóch miesięcy, przy mniejszej liczbie wizyt lekarskich związanych z astmą i mniejszej śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Oprócz działań dotyczących całych miast korzyści przynosiło także zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w domach. W Nigerii w rodzinach, które miały „czyste”, emitujące mniej zanieczyszczeń kuchenki do gotowania podczas dziewięciomiesięcznego okresu ciąży, kobiety rodziły dzieci z większą masa urodzeniową, wiek ciążowy w chwili porodu był wyższy, zaś śmiertelność okołoporodowa - niższa.

Raport analizuje także wpływ polityk środowiskowych pod względem ekonomicznym. W 25 lat po wejściu w życie ustawy o czystym powietrzu amerykańska EPA oszacowała, że korzyści zdrowotne przekroczyły koszty o 32-krotnie, co pozwoliło zaoszczędzić 2 biliony dolarów i była to jedna z najbardziej skutecznych polityk zdrowia publicznego w USA. Emisje głównych zanieczyszczeń - pyłu zawieszonego (PM), tlenków siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, lotnych związków organicznych i ołowiu - zostały w latach 1990–2015 zmniejszone o 73 proc., podczas gdy produkt krajowy brutto USA wzrósł o ponad 250 proc.

„Zdawaliśmy sobie sprawę, że kontrola zanieczyszczeń przynosi korzyści, ale ich wielkość i stosunkowo krótki czas osiągnięcia były imponujące. Nasze ustalenia wskazują na niemal natychmiastowy i znaczący wpływ na zdrowie zmniejszonego narażenia na zanieczyszczenie powietrza. Bardzo ważne jest, aby rządy niezwłocznie przyjęły i egzekwowały wytyczne WHO dotyczące zanieczyszczenia powietrza - powiedział główny autor badania, dr Dean Schraufnagel. – Działania polityki mające wpływ na cały kraj mogą zmniejszyć śmiertelność z różnych przyczyn w ciągu kilku tygodni. Lokalne programy, takie jak ograniczenie ruchu, również szybko poprawiły wiele parametrów zdrowotnych. Zanieczyszczenie powietrza jest w dużej mierze możliwym do uniknięcia zagrożeniem dla zdrowia, które dotyka wszystkich”. (PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020