01.12.2020
PL EN
02.10.2019 aktualizacja 02.10.2019

Uniwersytet Zielonogórski zainaugurował nowy rok akademicki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prawie 11 tys. studentów rozpoczęło we wtorek rok akademicki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pierwszy raz próg uczelni przekroczyło prawie 3,5 tys. studentów – o 250 więcej niż przed rokiem – poinformowała rzecznik uczelni Ewa Sapeńko.

Przemówienie przygotowane przez rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusza Kuczyńskiego odczytał prorektor prof. Wojciech Strzyżewski.

W przemówieniu była mowa m.in. o dostosowywaniu schematu organizacyjnego uczelni do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywanej Konstytucją dla Nauki albo Ustawą 2.0.

"Główną nowością jest struktura organizacyjna uniwersytetu – wydziały przestały być podstawowymi, autonomicznymi jednostkami. Od dzisiaj wszelkie kompetencje i uprawnienia wydziałów, m.in. do nadawania stopni naukowych, przeszły na uczelnię, ich rolę w zakresie prac badawczych przejęły instytuty dyscyplinowe, a dziekana będzie powoływał rektor" – powiedział Strzyżewski.

Podkreślił, że mimo znaczącego spadku liczy maturzystów w regionie uczelnia jest zadowolona z wyników tegorocznej rekrutacji, gdyż pierwszy raz jej próg przekroczyło we wtorek 3452 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia i studiów jednolitych magisterskich – o 250 osób więcej niż rok temu.

"Staramy się dostosować naszą ofertę, powołując nowe kierunki czy specjalności. Taką nowością w tym roku była mechanika lotnicza – specjalność na mechanice i budowie maszyn na Wydziale Mechanicznym. Chcemy, aby absolwenci tej specjalności mogli uzyskiwać stosowne certyfikaty Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC)" – mówił Strzyżewski.

Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem certyfikatu w ULC i starania mające na celu pozyskanie pieniędzy na wyposażenie laboratoriów Wydziału Mechanicznego.

"Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziemy jedynym certyfikowanym ośrodkiem kształcącym mechaników lotniczych na zachód od Wisły" – dodał Strzyżewski.

Na największej z lubuskich uczelni studiuje prawie 11 tys. osób, kadra liczy 988 pracowników naukowych, w tym 325 pracowników samodzielnych (profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych) i 460 doktorów. 755 osób pracuje w administracji i obsłudze uczelni.

Uniwersytet w Zielonej Górze ma 11 wydziałów, filię w Sulechowie i Collegium Medicum (przekształcony Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu), na których oferuje naukę na ponad 60 kierunkach – 15 inżynierskich i 42 licencjackich. Pięcio- i sześcioletnie studia magisterskie oferuje na 5 kierunkach, a na 38 studia magisterskie uzupełniające.

Studia doktoranckie oferuje w 16 dyscyplinach, a studia podyplomowe na 44 kierunkach. Uczelnia ma 17 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 7 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Największym zainteresowaniem podczas tegorocznej rekrutacji tradycyjnie już cieszyły się kierunki: lekarski (42 kandydatów na jedno miejsce), psychologia, logistyka, informatyka i filologia angielska (na wszystkie było po kilka osób na miejsce).

Tradycje akademickie Zielonej Góry sięgają 1965 r., kiedy to rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Inżynierska, przekształcona później w Politechnikę Zielonogórską. W 1971 r. powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, która w 1973 r. stała się Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 września 2001 r. z połączenia tych uczelni.

Przed dwoma laty do Uniwersytetu Zielonogórskiego została przyłączona Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie i na jej bazie powstał Wydział Zamiejscowy UZ w Sulechowie. 

PAP - Nauka w Polsce, Marcin Rynkiewicz

mmd/ joz/

Copyright © Fundacja PAP 2020