04.06.2020
PL EN
07.12.2018 aktualizacja 07.12.2018

NAWA czeka na zgłoszenia doktorantów do programu im. Iwanowskiej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Do 18 grudnia Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) prowadzi nabór wniosków o stypendia w programie im. Iwanowskiej. O stypendia mogą się starać doktoranci, którzy chcą wyjechać do zagranicznych ośrodków naukowych, by tam prowadzić badania. wraz z wybitnymi naukowcami.

W piątek 7 grudnia o godz. 13.00 rozpocznie się webinarium dla wszystkich zainteresowanych. Rejestracja pod linkiem: https://nawa.gov.pl/zapisy-07-12-2018-webinarium

Program im. Iwanowskiej nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie dziedziny nauki lub sztuki. Możliwość wyjazdu mają osoby przygotowujące dowolną rozprawę doktorską.

NAWA finansuje wizyty trwające od 6 do 12 miesięcy w uznanych ośrodkach naukowych, gdzie doktoranci z Polski będą mogli realizować własne projekty badawcze lub prowadzić zajęcia dydaktyczne. Oprócz stypendium na pobyt młodzi naukowcy otrzymają tzw. dodatek mobilny. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek doktoranta oraz jego dzieci. Naukowcy z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym mogą wyjechać wraz z opiekunem, który również uzyska finansowanie pobytu.

Patronką nowego programu wyjazdowego dla doktorantów jest prof. Wilhelmina Iwanowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor była założycielką Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach k. Torunia i pierwszą kobietą w zarządzie Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU). Z Harvardu pożyczyła dla Polski na 100 lat teleskop Henry`ego Drapera, a wykładając w USA zebrała pieniądze na największy polski radioteleskop.

Od listopada 1948 roku do maja 1949 prof. Iwanowska przebywała na stażu naukowym w USA w kilku tamtejszych obserwatoriach. Poznała wtedy wielu wybitnych ówczesnych astrofizyków, m.in. Subrahmaniana Chandrasekhara, laureata Nagrody Nobla. Na przekór "zdrowemu rozsądkowi" zrezygnowała z kontynuowania kariery naukowej w USA i powróciła do kraju. Dane obserwacyjne zgromadzone w czasie pobytu za oceanem opracowała w Toruniu i na tej drodze ustaliła nową skalę odległości we Wszechświecie. Profesor Iwanowska wypromowała 19 doktorów, a 8 z nich uzyskało tytuł naukowy profesora. Wszystkich wysyłała na staże podoktorskie. Była doktorem honoris causa 3 uniwersytetów: w Winnipeg w Kanadzie, w Leicester w Anglii i UMK.

PAP – Nauka w Polsce

kol/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020