Nauka dla Społeczeństwa

02.12.2022
PL EN
19.11.2008 aktualizacja 19.11.2008

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

<strong>19 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.</strong> Jest to inicjatywa szwajcarskiej Fundacji Światowy Szczyt Kobiet (Women&#39;s World Summit Foundation), w którą włączyło się blisko 150 organizacji pozarządowych z 60 krajów.

Od 2001 roku 19 listopada obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.

Organizatorzy obchodów wskazują przede wszystkim na seksualny aspekt przemocy wobec dzieci. Apelują do rządów i społeczeństw o aktywne promowanie praw dziecka i zapobieganie krzywdzeniu dzieci. Odwołują się do art. 34 Konwencji o Prawach Dziecka, który mówi, że "Państwa-Strony zobowiązują się do ochrony dzieci przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych". Wskazują również na art. 19 Konwencji zobowiązujący Państwa-Strony do ochrony dzieci "przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach seksualnych".

W zamyśle pomysłodawców akcji szerokie międzynarodowe partnerstwo pozwoli stworzyć "kulturę zapobiegania przemocy" - globalną sieć organizacji, które będą organizować akcje podnoszące świadomość społeczną na temat problemu seksualnego wykorzystywania i przemocy wobec dzieci, a także starać się jak najskuteczniej zapobiegać tym zjawiskom.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci ma nawiązywać do obchodzonego dzień później (20 listopada - w rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku) Dnia Ochrony Praw Dziecka.

W Polsce w zeszłym roku policja odnotowała ok. 81 tys. przypadków przemocy w rodzinie przy czym w ponad 31 tys. przypadków dotknęła ona dzieci poniżej 13. roku życia, a 15 tys. - młodzież w wieku 13- 18 lat.

Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że 15 proc. Polaków mających dzieci do 18. roku życia stosowało wobec nich przemoc przynajmniej raz; 12 proc. - więcej niż raz, 1 proc. - wiele razy. Do stosowania wobec swojego dziecka przemocy seksualnej przyznało się mniej niż 1 proc. badanych.

Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przygotowany przez MPiPS wprowadza do polskiego prawa zakaz stosowania kar fizycznych i innych form poniżania dziecka. AKW

PAP - Nauka w Polsce

bsz

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022