27.02.2021
PL EN
26.06.2020 aktualizacja 26.06.2020

Prof. Krzysztof Zaremba nowym rektorem Politechniki Warszawskiej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW prof. Krzysztof Zaremba został nowym rektorem Politechniki Warszawskiej - poinformowała uczelnia. Zastąpi na tym stanowisku prof. Jana Szmidta, który kierował uczelnią przez dwie kadencje.

Prof. Krzysztof Zaremba był dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, kierował też wcześniej Zakładem Elektroniki Jądrowej i Medycznej PW. Był członkiem zespołu przygotowującego wniosek o przyznanie Politechnice Warszawskiej statusu Uczelni Badawczej (2018-2019).

Jego zainteresowania badawcze i konstrukcyjne mieszczą się na pograniczu elektroniki i fizyki - dotyczą elektroniki jądrowej, głównie konstrukcji detektorów promieniowania i systemów pomiarowych, stosowanych w badaniach radiacyjnych. Rektor elekt prowadzi także badania w obszarze inżynierii biomedycznej. Początkowo zajmował się medycznymi zastosowaniami rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej, później technikami obrazowania medycznego, a także zagadnieniami analizy danych w genomice i proteomice.

Prof. Zaremba jest autorem lub współautorem ponad 170 publikacji naukowych, opublikowanych w czasopismach indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR) Science Edition, a także kilkunastu raportów technicznych opublikowanych w ośrodkach zagranicznych. Jest autorem wielu ekspertyz. Kierował lub kieruje 24 projektami badawczymi, trzema projektami konstrukcyjno-wdrożeniowymi, brał też udział w 22 innych.

Na stanowisku rektora PW zastąpi on prof. Jana Szmidta, który sprawował tę funkcję w dwóch poprzednich kadencjach tj. w latach 2012-2016 i 2016-2020.

Prof. Zaremba Będzie kierował uczelnią do 2024 r.

Podczas spotkania przedwyborczego za swoje najważniejsze cele rektor elekt uznał m.in. osiągnięcie przez PW pozycji ośrodka wiodącego w regionie, wnoszącego odkrywczy wkład w wiedzę i kształtującego trendy rozwoju technologii jutra, poprawę skuteczności mechanizmów wspierania jakości kształcenia, integrację i upowszechnienie metod cyfrowego wsparcia dydaktyki, zarówno w sferze merytorycznej, jak i administracyjnej oraz usprawnienie bieżącego funkcjonowania uczelni.

Duży nacisk kładzie on na znaczenie "poczucia akademickiej wspólnoty".

O stanowisko rektora PW ubiegało się dwóch kandydatów; oprócz prof. Zaremby był to również prof. Władysław Wieczorek. Wyboru rektora dokonało kolegium elektorów - na 115 głosów rektor eleket otrzymał 71. Wszystkie oddane głosy były ważne. (PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2021