09.07.2020
PL EN
03.06.2020 aktualizacja 03.06.2020

NAWA/ Wsparcie finansowe dla szkół doktorskich dzięki programowi STER

Źródło: NAWA Źródło: NAWA

Systemowe wsparcie internacjonalizacji szkół doktorskich w zakresie doskonalenia jakości kształcenia oraz prowadzonych badań jest m.in. celem programu STER - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. Nabór wniosków potrwa do końca lipca - poinformowała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

Jak poinformowała PAP NAWA, tegoroczna edycja programu skierowana jest do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia lub w ich kształceniu oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.

"Najważniejszym celem programu jest systemowe wsparcie internacjonalizacji szkół doktorskich m.in. w zakresie: doskonalenia jakości kształcenia oraz prowadzonych badań; zwiększenia międzynarodowej mobilności doktorantów i kadry; wspierania współpracy międzynarodowej szkół doktorskich; pozyskiwania zagranicznych doktorantów i promotorów; wspierania w postaci stypendiów tych doktorantów, którzy realizują swoje projekty we współpracy międzynarodowej" - czytamy w komunikacie NAWA.

Podkreślono w nim, że umiędzynarodowienie nauki umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń, pozwala na wieloaspektowe wykorzystanie potencjału badawczego naukowców i infrastruktury, pozytywnie wpływa na jakość dydaktyki. Dodano, że podniesienie poziomu umiędzynarodowienia nauki polskiej jest jednym z celów agencji.

"Droga do osiągnięcia tego celu to zarazem poprawa pozycji polskich uczelni w rankingach światowych oraz większa rozpoznawalność naszych jednostek badawczych w skali międzynarodowej" - zaznaczono.

Realizacja pojedynczego projektu w ramach program STER może trwać od 1 do 36 miesięcy - pomiędzy 4 stycznia 2021 roku a 31 grudnia 2023 roku, a jego dofinansowanie ze środków NAWA może wynieść maksymalnie 2 mln zł. Wartość projektu powiększana jest o finansowy wkład własny wnioskodawcy, który nie może być niższy niż 10 proc. wartości kwoty, o którą stara się wnioskodawca.

Nabór wniosków do programu jest prowadzony od 1 czerwca do 31 lipca 2020 r., w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA. Więcej informacji o programie na stronie agencji.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020