08.07.2020
PL EN
21.11.2019 aktualizacja 21.11.2019

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku i Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie będą współpracować

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zawarły w czwartek umowę o współpracy, obejmującej m.in. wspólne przedsięwzięcia edukacyjne, naukowe i badawczo-rozwojowe oraz uzyskiwanie awansów naukowych.

Podpisanie umowy odbyło się przy okazji konferencji naukowej z cyklu „Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań”, którą w Płocku zorganizowały obie uczelnie, inicjując w ten sposób wspólne projekty.

Jak podkreślił rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku prof. Maciej Słodki, warszawska Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej „jest jedną z wiodących w Polsce uczelni, kształcących na kierunkach pedagogicznych, posiadających uprawnienia do nadawania stopni doktorskich, a także stopnia doktora habilitowanego w naukach pedagogicznych”.

„Dla nas jest to nie tylko olbrzymi zaszczyt, ale również szansa i nadzieja na wsparcie naszego wydziału nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności kierunków kształcenia na kierunkach pedagogicznych, pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki specjalnej” – powiedział prof. Słodki. Zaznaczył, iż oba te kierunki od tego roku funkcjonują na Mazowieckiej Uczelni Publicznej jako kierunki jednolite, magisterskie.

Prof. Słodki zapowiedział, że współpraca z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej będzie wiązała się nie tylko z realizacją wspólnych projektów edukacyjnych, ale również przedsięwzięć naukowych i badawczo-rozwojowych, kształcenia kadr i podnoszenia kompetencji doktorantów oraz pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych. „Myślę, że pracownikom Mazowieckiej Uczelni Publicznej ta współpraca pomoże w uzyskiwaniu zarówno stopnia doktora, jak i doktora habilitowanego” – dodał.

Z kolei rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prof. Stefan Kwiatkowski zaznaczył, że zawarte porozumienie o współpracy „to umowa nie tylko między instytucjami, ale de facto umowa między koleżankami i kolegami z obu uczelni, którzy na co dzień będą realizowali wspólne przedsięwzięcia”.

Przypomniał, że w 2022 r. Akademia będzie obchodziła 100-lecie istnienia, a fundamentem uczelni jest przesłanie jej założycielki i patronki, która wskazywała, mając na myśli także dzieci, na potrzebę otwarcia na drugiego człowieka, dojrzenia w nim partnera.

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, działająca do niedawna jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, powstała w czerwcu 1999 r. jako pierwsza w historii tego miasta samodzielna uczelnia państwowa. Utworzona ją w oparciu m.in. o funkcjonujące tam Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych i Kolegium Nauczycielskie. Jako pierwsze rozpoczęły działalność instytuty neofilologii, pedagogiki oraz matematyki i informatyki. Uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym absolwentom odbyło się w czerwcu 2002 r. W ciągu 20 lat istnienia mury uczelni opuściło blisko 12 tys. absolwentów.

Obecnie Mazowiecka Uczelnia Publiczna prowadzi studia I i II stopnia na trzech wydziałach: nauk ekonomicznych i informatyki, nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk o zdrowiu, a także kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych. Kształci się tam ponad 2 tys. studentów.

Na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie studiuje aktualnie blisko 6 tys. osób, w tym na kierunkach pedagogika, psychologia i socjologia. Uczelnia prowadzi także innowacyjne w skali kraju interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka oraz nad niepełnosprawnością. Realizuje kilkadziesiąt projektów badawczych, które finansowane są m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi także Szkołę Doktorską z możliwością uzyskania stopnia doktora z psychologii, socjologii i pedagogiki. 

PAP - Nauka w Polsce

mb/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020