05.08.2020
PL EN
29.06.2017 aktualizacja 29.06.2017

Współpraca Politechniki Rzeszowskiej i 3. Podkarpackiej Brygady OT

Fot. PAP/ Darek Delmanowicz 21.05.2017 Fot. PAP/ Darek Delmanowicz 21.05.2017

Pozyskiwanie kandydatów do służby w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, kształtowanie wśród studentów postaw patriotycznych i powinności obronnych wobec ojczyzny to niektóre z założeń współpracy Politechniki Rzeszowskiej i 3. Podkarpackiej Brygady OT w Rzeszowie.

Porozumienie w tej sprawie w środę podpisali rektor Politechniki Rzeszowskiej (PRz) prof. Tadeusz Markowski i dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie płk dypl. Arkadiusz Mikołajczyk.

Współpraca między uczelnią a 3. Brygadą OT w Rzeszowie przewiduje m.in. upowszechnianie działalności edukacyjnej na rzecz obrony państwa, tradycji i promowanie osiągnięć brygady i PRz, kształtowanie wśród studentów postaw patriotycznych i powinności obronnych wobec ojczyzny, popularyzowanie służby wojskowej i postaw służących zapewnieniu bezpieczeństwa Polsce, a także rekrutowanie kandydatów do służby w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

"Mamy nadzieję, że będziemy korzystać z wiedzy, doświadczenia tej uczelni przy budowaniu, formowaniu brygady. Liczymy, że przyszłych absolwentów tej uczelni będziemy mogli przywitać w naszych szeregach" – mówił płk. Mikołajczyk. "My musimy dzisiaj tworzyć podwaliny przyszłych kadr dowódczych WOT i jednym z ważnych elementów jest sięganie do ludzi wykształconych, ludzi młodych, a przede wszystkim mądrych, otwartych na przyszłość" – dodał.

Z kolei uczelnia na współpracy z 3. Brygadą OT skorzysta - zdaniem prof. Markowskiego – na promocji PRz i "wykorzystaniu absolwentów" w kadrze.

"Kadra, która ewentualnie zagości w brygadzie, to nie tylko absolwenci klasycznych sensu stricto wydziałów technicznych, ale również wydziału zarządzania" – ocenił rektor PRz.

W ramach współpracy uczelnia udostępni tereny Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej, gdzie żołnierze 3. Brygady OT będą mogli szkolić się i ćwiczyć w warunkach górskich i leśnych, letnich i zimowych, w tym uczyć się latać na paralotniach, odbywać loty szkoleniowe na szybowcach, uczyć się jeździć na nartach itp.

"Chodzi o przygotowanie grup specjalnych 3. Brygady, specjalizujących się w działaniach górskich i do tego będą mieli do dyspozycji ośrodek w Bezmiechowej" – zaznaczył rektor PRz.

Ponadto uczelnia udostępni też 3. Brygadzie sale i laboratoria na spotkania i szkolenia dla studentów, pracowników PRz i potencjalnych kandydatów do WOT, zbiory biblioteczne, umożliwi żołnierzom Brygady korzystanie z obiektów szkoleniowych.

Obie instytucje będą też wspólnie organizować wydarzenia, które będą szerzyć wśród studentów i w społeczeństwie idee wychowania patriotycznego, służby na rzecz społeczności lokalnej, współdziałania i przyjaźni w zespołach ludzkich.

Płk Mikołajczyk podkreślił też, że w przyszłości wojska, nie tylko WOT, będą mogły korzystać również z różnego rodzaju technicznych rozwiązań Politechniki Rzeszowskiej.

Prof. Markowski zapowiedział, że prawdopodobnie we wrześniu zostanie powołane specjalne Centrum tzw. podwójnych technologii. Nie chciał ujawnić szczegółów, wyjawił jedynie, że chodzi o współpracę z przemysłem zbrojeniowym. Dodał, że w sobotę zostanie podpisany list intencyjny dotyczący kooperacji, współpracy trzech uczelni (Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, politechnik Świętokrzyskiej i Rzeszowskiej), które podpisały z Polską Grupą Zbrojeniową umowę.

Chociaż oficjalne podpisanie umowy między PRz a 3. Brygadą OT odbyło się w środę, to w ramach współpracy wcześniej odbyły się już wykłady dotyczące koncepcji formowania 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. (PAP)

api/ malk/

Copyright © Fundacja PAP 2020