Ministerstwo Edukacji i Nauki

08.12.2021
PL EN
30.01.2019 aktualizacja 23.04.2019

Uniwersytet Jagielloński powołał radę uczelni

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Uniwersytet Jagielloński (UJ) w Krakowie powołał pierwszą radę uczelni, której kadencja potrwa do końca przyszłego roku. W jej skład weszło siedem osób, w tym trzy spoza UJ – poinformowało w środę biuro prasowe uniwersytetu

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie 1 października 2018 r., organem publicznej szkoły wyższej, oprócz rektora i senatu, będzie również nowe gremium - rada uczelni. W jej skład wchodzić ma 6-8 osób wybieranych przez senat uczelni oraz przewodniczący samorządu studenckiego.

Uczelnie mają czas do 30 czerwca br., by powołać pierwszą radę uczelni.

W środę członkowie Senatu UJ w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów wybrali sześciu członków rady.

Troje z nich wywodzi się ze społeczności akademickiej UJ - prof. Grażyna Stochel (związana m.in. z Polskim Towarzystwem Chemicznym i PAN); dr hab. Dorota Szumska (m.in. prodziekan Wydziału Filologicznego i kierownik Zakładu Językoznawstwa Rosyjskiego); prof. Jerzy Wordliczek (związany m.in. z Wydziałem Lekarskim UJ CM, przewodniczący Rady Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ).

Pozostałe trzy osoby nie są związane z najstarszą polską uczelnią. Są to: dr Mikołaj Budzanowski (absolwent UJ; m.in. w latach 2011-2013 minister skarbu państwa ); prof. Jacek Purchla (m.in. założyciel Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie i były przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO); dr Zbigniew Inglot (m.in. prezes zarządu z wiodących producentów kosmetyków na świecie).

Siódmym członkiem rady - zgodnie z zapisami ustawy - został przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Jakub Bakonyi.

Kwestię zgłaszania kandydatów do pierwszej rady regulowała specjalna uchwała. Mogli ich zgłaszać rektor UJ lub co najmniej siedmiu członków Senatu UJ. Osoby zasiadające w tym gremium muszą m.in. posiadać wykształcenie wyższe - z wyjątkiem przewodniczącego Samorządu Studentów UJ, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo i w chwili rozpoczęcia kadencji muszą być poniżej 67. roku życia. Dodatkowo członkowie rady nie mogli pracować w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 lub z nimi współpracować. Ustawa wyklucza też zasiadanie w radzie osób, które pełnią funkcję organu na Uniwersytecie Jagiellońskim lub w innej uczelni.

Rada uczelni rozpocznie swoją działalność zaraz po jej powołaniu. Nowy organ będzie musiał przede wszystkim przedstawić Senatowi UJ kandydata na przewodniczącego i uchwalić swój regulamin. Zadania pierwszej rady będą ograniczone. Siedmioosobowy zespół zaopiniuje projekt nowego statutu UJ, wskaże kandydatów na rektora, którego wybór nastąpi w 2020 roku oraz wyrazi zgodę na zbycie lub obciążenie niektórych składników majątku trwałego UJ.

PAP - Nauka w Polsce

bko/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021