Ministerstwo Edukacji i Nauki

08.12.2021
PL EN
18.12.2018 aktualizacja 23.04.2019

Łódź/ Senat Uniwersytetu Łódzkiego powołał pierwszą radę uczelni

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Siedem osób – w tym trzy spoza uczelni i przewodniczący samorządu studentów – weszło w skład pierwszej rady uczelni powołanej w poniedziałek przez senat Uniwersytetu Łódzkiego.

Jak poinformował PAP rzecznik UŁ Paweł Śpiechowicz, przewodniczącym rady uczelni został Roman Wieczorek – absolwent UAM w Poznaniu, pracujący przez wiele lat jako radca prawny i mający doświadczenie w zarządzaniu dużymi podmiotami gospodarczymi.

Poza tym w radzie zasiądzie absolwentka filologii polskiej na UJ, laureatka Konkursu im. Prof. T. Kotarbińskiego na najlepszą pracę naukową z dziedziny humanistyki Ewa Kołodziejczyk, właściciel Agencji Wydarzeń Artystycznych "Pro Cinema" i założyciel Kina "Charlie", kulturoznawca Sławomir Fijałkowski.

Środowisko pracowników UŁ reprezentować będą: dr Grzegorz Michalski kierujący Katedrą Historii Wychowania i Pedeutologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ, Marcin Palusiak z Wydziału Chemii UŁ, który obecnie koordynuje pracę czterech zespołów badawczych, oraz dyrektorka Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Anna Felisiak, z wykształcenia socjolog. Do rady dołączy także przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Adrian Pałka.

"Chciałem, by wszystkie osoby wchodzące w skład rady dawały rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków, swą dotychczasową postawą i działalnością poświadczyły przyjazne nastawienie do naszej Uczelni, głęboki szacunek dla tradycji akademickich i dokonań Uniwersytetu Łódzkiego, co pozwoli mieć pewność, że podejmując decyzje, będą kierowały się jego dobrem. Wykluczyłem z grona potencjalnych kandydatów osoby aktywne w życiu politycznym, piastujące urzędy państwowe i samorządowe" – napisał rektor UŁ prof. Antoni Różalski we wniosku o powołanie nowego organu.

Wszyscy zgłoszeni przez rektora kandydaci spełnili wymagania stawiane członkom rady uczelni przez ustawę oraz złożyli niezbędne oświadczenia.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (konstytucja dla nauki, ustawa 2.0) zakłada, że od przyszłego roku akademickiego na każdej uczelni publicznej w Polsce ma się pojawić nowe gremium, rada uczelni. Do jej zadań należeć ma monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na rektora po zaopiniowaniu przez senat. Rada ma też opiniować projekt statutu i strategii uczelni oraz sprawozdania z realizacji strategii uczelni. Kadencja członków rady ma wynosić cztery lata.

Zgodnie z nowymi przepisami w skład rady uczelni wchodzi 6 lub 8 osób, powołanych przez senat. W przypadku UŁ zdecydowano się na skład sześcioosobowy. Siódmą automatycznie włączaną do tego gremium jest zawsze przewodniczący samorządu studentów. Na UŁ podjęto decyzję, by osoby spoza uczelni, które – według ustawy – mają stanowić połowę składu rady, reprezentowały środowisko gospodarcze, społeczno-kulturalne i naukowe. 

PAP - Nauka w Polsce, Agnieszka Grzelak-Michałowska

agm/ joz/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021