17.11.2019
PL EN
14.06.2019 aktualizacja 14.06.2019

Leki na nadciśnienie mogą obniżać ryzyko demencji

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Przyjmowane przez starszych wiekiem pacjentów różnego rodzaju leki na nadciśnienie zmniejszają u nich ryzyko wystąpienia demencji – informuje „Journal of Alzheimer`s Disease”.

Badania przeprowadzone przez naukowców z uniwersytetu w Lipsku były oparte na danych bazy Disease Analyzer (IQVIA), która kompiluje recepty na leki, diagnozy oraz podstawowe dane medyczne i demograficzne uzyskane bezpośrednio i anonimowo z systemów komputerowych stosowanych przez lekarzy ogólnych i specjalistów.

Badanie obejmowało pacjentów z udokumentowanymi wartościami ciśnienia tętniczego krwi oraz wstępnym rozpoznaniem otępienia ze wszystkich przyczyn w 739 praktykach ogólnych w Niemczech, w okresie od stycznia roku 2013 do grudnia 2017.

Kryteria włączenia do badania to wiek wynoszący ponad 60 lat w dniu rozpoczęcia badania, czas obserwacji co najmniej 12 miesięcy oraz rozpoznanie nadciśnienia. Po zastosowaniu podobnych kryteriów włączenia, przypadki otępienia były dopasowane do grupy kontrolnej bez otępienia, uwzględniając wiek, płeć i choroby towarzyszące (cukrzyca, hiperlipidemia, udar, w tym przemijający atak niedokrwienny, choroba wieńcowa, depresja, uszkodzenie śródczaszkowe, choroba Parkinsona, osteoporoza i padaczka). Ogółem badanie objęło 12 405 pacjentów z demencją oraz 12 405 bez demencji (średnia wieku 80,6 lat, 61,3 proc. kobiet).

Jak się okazało, zastosowanie blokerów receptora angiotensyny II, inhibitorów konwertazy angiotensyny(ACE), blokerów kanału wapniowego oraz beta-blokerów było związane ze zmniejszeniem częstości występowania demencji. W przypadku pacjentów leczonych blokerami kanału wapniowego wydłużenie czasu leczenia zmniejszyło częstość występowania demencji.

"Terapia przeciwnadciśnieniowa sama w sobie nie może zagwarantować, że demencja nigdy nie wystąpi" - zauważył autor, epidemiolog dr Karel Kostev z IQVIA (Niemcy). - "Jednak wyniki te podkreślają znaczenie przepisywania leków przeciwnadciśnieniowych w kontekście zapobiegania zaburzeniom poznawczym związanym z nadciśnieniem".

Zdaniem autorów potrzebne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć związek podawania leków ze zmniejszonym ryzykiem demencji. Planują przeanalizowanie w przyszłości między innymi roli leków obniżających poziom lipidów oraz przeciwdepresyjnych.

Badanie podlegało pewnym ograniczeniom - objęte nim osoby miały 60 lub więcej lat i kryterium to było konieczne do identyfikacji demencji. Jednak poprzednie badania wykazały, że ważne jest rozpoczęcie leczenia nadciśnienia w młodszym wieku. Ponadto brakowało danych na temat czynników stylu życia pacjentów, w tym palenia i aktywności fizycznej, edukacji i pracy zawodowej. Mocnymi stronami badania są liczba pacjentów objętych analizą oraz wykorzystanie rzeczywistych danych z różnymi diagnozami i lekami.(PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2019