23.10.2018
PL EN
16.10.2017 aktualizacja 16.10.2017

Kraków/ Peter Rassek laureatem Nagrody im. Felczaka i Wereszyckiego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Niemiecki historyk Peter Rassek został tegorocznym laureatem 17. edycji Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego, przyznawanej historykom, którzy zajmują się dziejami Europy Środkowej.

Nagrodę wręczono w sobotę, na zakończenie obrad III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, który od środy odbywał się w Krakowie.

Nagrodę, której patronami są dwaj wybitni historycy: Wacław Felczak i Henryk Wereszycki, otrzymują na przemian polscy i zagraniczni badacze za najciekawsze pozycje, dotyczące dziejów narodów Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich relacji z Polską. W ubiegłym roku otrzymał ją polski historyk prof. Romuald Turkowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Do poprzedniej edycji istniało ograniczenie czasowe prac do XIX i XX wieku. Obecnie – jak poinformował prezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. Krzysztof Zamorski – nagroda obejmuje już prace z całości dziejów. "Chcemy bowiem poszerzyć spektrum prac, które bierzemy pod uwagę i analizujemy" – wyjaśnił.

Laureat tegorocznej Nagrody im. Felczaka i Wereszyckiego Peter Rassek uhonorowany został za książkę o polityce obozu księcia Adama Czartoryskiego w latach 1840-1848 względem Prus ("Für ein freies Polen und ein liberales Preußen. Czartoryskis Deutschlandpolitik am Vorabend der Revolution von 1848. Ein Beitrag zur polnisch-deutschen Beziehungsgeschichte").

"Ta praca ukazuje nieznaną kartę stosunków polsko-niemieckich w XIX w., które na przestrzeni dziejów uchodziły za trudne" – powiedział przewodniczący Kapituły Nagrody prof. Michał Pułaski. Jak podkreślił, w oparciu o głównie polskie źródła, laureat przedstawił pruską orientację księcia Adama Czartoryskiego i jego obozu w latach 40. XIX wieku.

Laureat otrzymał dyplom oraz 10 tys. zł, ufundowane przez Wydawnictwo Literackie.

Nagrodę honorową, w tym samym konkursie, za całokształt dokonań otrzymał węgierski historyk Istvan Kovacs, pracownik instytutu Historii Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie, a także węgierski dyplomata, pisarz, poeta i tłumacz literatury polskiej. Kapituła doceniła całość jego dorobku, a także zgłoszoną na tegoroczny konkurs pracę "Honwedzi, emisariusze, legioniści. Słownik biograficzny polskich uczestników Wiosny Ludów na Węgrzech 1848–1849". Istvan Kovacs był już laureatem nagrody głównej im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego w 2001 r.

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego ustanowiona została w 2001 roku przez krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyboru laureata dokonuje Kapituła Nagrody, po rozpatrzeniu prac nadesłanych na konkurs.

Wacław Felczak – jeden z patronów nagrody, był historykiem, zajmował się badaniami historii Węgier, Europy Środkowej i Słowiańszczyzny południowej w XIX i XX wieku. Był autorem m.in. "Historii Węgier" i "1000 lat związków polsko-węgierskich". Podczas II wojny światowej w Budapeszcie był emisariuszem rządu polskiego na uchodźstwie i szefem kurierów tatrzańskich.

Henryk Wereszycki był historykiem, wybitnym znawcą dziejów Polski porozbiorowej, historii dyplomacji europejskiej w XIX wieku i monarchii habsburskiej. Napisał m.in. "Historię Austrii" oraz wiele prac o dziejach Habsburgów. Był legionistą Piłsudskiego, uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Obaj historycy, cenieni także za granicą, związani byli z Uniwersytetem Jagiellońskim. (PAP)

autor: Anna Pasek

Nauka w Polsce

hp/ js/

Copyright © Fundacja PAP 2018