20.07.2019
PL EN
30.05.2018 aktualizacja 30.05.2018

NAWA przedłuża terminy naboru wniosków do 2 programów do 4 czerwca

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) do 4 czerwca przedłużyła nabór do programów Polskie Powroty oraz Programu im. Bekkera. Jeden program przeznaczony jest dla naukowców chcących do Polski przyjechać, a drugi - dla tych, którzy chcą popracować w innym kraju.

Program Polskie Powroty skierowany jest do wszystkich polskich naukowców, którzy po okresie zatrudnienia za granicą chcą swój rozwój kontynuować w Polsce. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów pozwolą na zapewnienie wynagrodzenia na poziomie europejskim oraz na stworzenie Grupy Projektowej (zespołu badawczego). Celem programu jest zwiększenie rozpoznawalności naukowców pracujących w Polsce oraz umocnienie skali umiędzynarodowienia ośrodków naukowych w kraju.

W ramach programu Polskie Powroty przewidziano środki na: wynagrodzenie doświadczonego powracającego naukowca (350 tys. zł rocznie przez cztery lata) lub dla osoby z mniejszym doświadczeniem (240 tys. zł rocznie), dwa etaty - pozwalające powracającemu naukowcowi zorganizować własny zespół (180 tys. zł rocznie), adaptację miejsca pracy w polskiej jednostce (do 25 tys. zł) oraz koszty związane z przeprowadzką powracającego naukowca (30 tys. zł).

Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. Z wnioskiem w programie mogą występować m.in. uczelnie i jednostki naukowe, które planują zatrudnić naukowca powracającego z zagranicy.

Z kolei w ramach Programu im. Bekkera naukowcy zatrudnieni w polskich uczelniach i jednostkach naukowych otrzymają szansę na wyjazd do najlepszych ośrodków naukowych na świecie. Beneficjenci programu będą mogli prowadzić badania naukowe, dydaktykę, pozyskać materiały do publikacji bądź odbyć staż naukowy w wybranym ośrodku goszczącym na całym świecie. Wyjazdy mogą trwać od 3 do 12 miesięcy, a NAWA zapewni stypendium obejmujące nie tylko koszty utrzymania w zagranicznym ośrodku, ale także dodatek mobilnościowy pozwalający na pokrycie kosztów przeprowadzki.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się także ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące. Aplikacje składają sami zainteresowani, bez uczestnictwa instytucji pośredniczącej. Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu o naborze.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2019