28.05.2020
PL EN
02.10.2017 aktualizacja 02.10.2017

Politechnika Śląska rozszerza współpracę z przemysłem obronnym

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Wymiana doświadczeń z obszaru technologii mających podwójne zastosowanie, cywilne i wojskowe - zakłada porozumienie pomiędzy Politechniką Śląską w Gliwicach a Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych. W poniedziałek w tej sprawie podpisano porozumienie.

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju technologicznego Sił Zbrojnych RP sygnowali: rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Mężyk oraz szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn.

Obie instytucje będą się wymieniać doświadczeniami z obszaru technologii mających podwójne zastosowanie – cywilne oraz wojskowe (tzw. dual-use). Planowane są również wymiana usług eksperckich oraz wspólne przedsięwzięcia mające na celu promowanie nowych rozwiązań naukowo-technicznych.

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych w Warszawie jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej. Płk Augustyn wyjaśnił, że celem działalności tego podmiotu jest inicjowanie oraz nadzorowanie projektów badawczych i rozwojowych, ukierunkowanych na wdrożenie do sprzętu wojskowego nowych technologii.

Szef Inspektoratu wyraził przekonanie, że dzięki temu porozumieniu nowe technologie będą mogły szybciej zostać wdrożone w wojsku.

Z kolei rektor przypomniał, że Politechnika Śląska od lat współpracuje z przemysłem obronnym. "Jednak w naszych dotychczasowych realizacjach projektów dla przemysłu obronnego najczęściej problemem był bezpośredni kontakt z końcowym użytkownikiem, czyli tzw. gestorem sprzętu wojskowego, który definiował wymagania tego sprzętu" – wskazał prof. Mężyk.

"A Inspektorat to taka komórka w ministerstwie, która ma być łącznikiem między nauką a bezpośrednim użytkownikiem sprzętu. Inspektorat wie, jakie są wymagania dla tego sprzętu, nawet te, które są niejawne dla naukowców. Potrafi też ocenić technologie, które nauka oferuje wojsku i przydatność tej technologii" – dodał rektor.

Jak zapewnił rektor, na porozumieniu skorzystają nie tylko pracownicy naukowi, ale i studenci, którzy będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju projektach.

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju technologicznego Sił Zbrojnych RP zostało podpisane tuż przed uroczystą inauguracją nowego roku akademickiego. Wzięli w niej udział m.in. wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, posłowie, senatorowie, rektorzy polskich uczelni, a także wielu przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.

W swym wystąpieniu - poświęconemu założeniom projektu tzw. Ustawy 2.0 o szkolnictwie wyższym, Gowin pogratulował politechnice osiągnięć. Dodał, że jest to jedna z bardziej rozwijających się uczelni, nie tylko technicznych, w Polsce. Jednocześnie zapewnił studentów, że podejmując studia na tej uczelni, dokonali dobrego wyboru.

Rektor pytany przez PAP o nastawienie przed kolejnym rokiem akademickim powiedział, że będzie to trudny rok. "Stoimy w obliczu procedowania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, która diametralnie zmienia środowisko naukowe" – powiedział, jednocześnie zapewnił, że jego nastawienie jest pozytywne. Dodał, że w kontekście reformy uczelnię czeka m.in. przygotowanie nowego statutu.

Wśród priorytetów politechniki rektor wymienił dalszy proces umiędzynarodowienia uczelni. "Staramy się zachęcić studentów zagranicznych, żeby tu przyjeżdżali, zwiększamy ofertę kształcenia w jęz. angielskim, już teraz mamy 13 kierunków w tym języku. Chcemy też zachęcić większą liczbę wykładowców z zagranicy, żeby przyjeżdżali do naszej uczelni. Bardzo intensywnie rozwijamy współpracę w Chinami – właśnie od dzisiaj ruszają lekcje jęz. chińskiego" – powiedział prof. Mężyk.

Politechnika Śląska w Gliwicach jest najstarszą uczelnią techniczną w regionie i jedną z największych publicznych szkół wyższych w woj. śląskim. Obecnie kształci się tam ok. 21 tys. studentów.

Obok studiów o profilu ogólnoakademickim oraz praktycznym uczelnia ta oferuje studia dualne na kierunku mechanika i budowa maszyn. Studenci od początku równolegle zdobywają tam wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie zawodowe w ramach płatnych staży w firmach z branży automotive. Czas spędzony przez studentów na uczelni oraz na stażach - w perspektywie całego roku - dzieli się mniej więcej po połowie.

Rektor podał w poniedziałek, że uczelnia zawarła nowe, bezterminowe porozumienie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną dotyczące prowadzenia studiów dualnych, a także zapowiedział na wiosnę kolejną edycję ogólnopolskiej konferencji EDUAL, poświęconej tej tematyce.

Politechnika Śląska działa od 1945 r. W 15 jednostkach – 13 wydziałach, kolegium i centrum naukowo-dydaktycznym – prowadzonych jest obecnie prawie 60 kierunków studiów i blisko 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Uczelnia działa głównie w Gliwicach, choć kilka wydziałów zlokalizowanych jest także w Katowicach i Zabrzu. Do tej pory politechnika wypromowała ponad 180 tys. inżynierów. (PAP)

autor: Agnieszka Kliks-Pudlik

Edytor: Anna Ślązak

Nauka w Polsce

akp/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020