28.05.2020
PL EN
09.01.2019 aktualizacja 09.01.2019

Blisko 40 mln zł na poprawę jakości kształcenia na Politechnice Śląskiej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Blisko 40 mln zł otrzyma Politechnika Śląska w Gliwicach na realizację projektu podnoszącego poziom nauczania. Wsparciem zostanie objętych 4245 studentów, 20 doktorantów szkoły doktorskiej oraz 125 pracowników kadr administracyjnych i kierowniczych gliwickiej uczelni.

Poinformowała o tym we wtorek PAP rzeczniczka uczelni Katarzyna Wojtachnio.

Dofinansowanie przyznano w ramach projektu Zintegrowane Programy Uczelni, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jak wyjaśniła Katarzyna Wojtachnio, głównym celem przedsięwzięcia pod nazwą "Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym" jest wdrożenie w ciągu czterech lat kompleksowego programu doskonalenia procesu kształcenia na Politechnice Śląskiej oraz zmian w zakresie funkcjonowania uczelni, które odpowiadają koncepcji rozwoju szkolnictwa wyższego zapisanej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W projekcie przewidziano nowe rozwiązania organizacyjne i dydaktyczne, m.in. uruchomienie nowych kierunków i specjalności oraz doskonalenie istniejących programów kształcenia, zatrudnienie wysokiej klasy wykładowców z zagranicy, opracowanie bazy otwartych zasobów edukacyjnych uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi czy uruchomienie centrum usług wspólnych, jako unikalnego centrum doradczego, z którego będzie mógł skorzystać zarówno student, doktorant, jak i pracownik.

Na program Zintegrowane Programy Uczelni składają się łącznie trzy konkursy, tzw. ścieżki: I, II oraz III. W ramach tej ostatniej o dofinansowanie mogły ubiegać się największe uczelnie, kształcące co najmniej 20 tysięcy studentów. Zakładany budżet konkursu wynosił 250 mln zł, ale kwota ta została zwiększona ze względu na wysoką jakość i znaczenie zgłoszonych projektów.

W ramach III ścieżki dziesięć ośrodków akademickich w Polsce otrzyma łącznie 295 mln zł dofinansowania na realizację projektów, które istotnie podniosą poziom nauczania na polskich uczelniach. Politechnika Śląska otrzymała trzecie najwyższe dofinansowanie w Polsce, w wysokości 38,2 mln zł.

Mury Politechniki Śląskiej, zaliczanej do czołowych uczelni technicznych w kraju, opuściło dotąd ok. 200 tys. inżynierów i magistrów inżynierów. Obecnie kształci ona ok. 20 tys. studentów na 15 wydziałach i 56 kierunkach. Do najbardziej obleganych w tym roku akademickim należały: informatyka, automatyka i robotyka, budownictwo, architektura oraz logistyka. 

PAP - Nauka w Polsce, Anna Gumułka

lun/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020