28.05.2020
PL EN
03.12.2018 aktualizacja 03.12.2018

Gowin: ważna jest każda forma działania naukowego

Wicepremier, minister Jarosław Gowin (3P) wraz z laureatami podczas uroczystości wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 3 bm. w Oranżerii Łazienek Królewskich w Warszawie. Nagrody przyznawane są wybitnym naukowcom i dydaktykom. Fot. PAP/Jakub Kamiński 03.12.2018 Wicepremier, minister Jarosław Gowin (3P) wraz z laureatami podczas uroczystości wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 3 bm. w Oranżerii Łazienek Królewskich w Warszawie. Nagrody przyznawane są wybitnym naukowcom i dydaktykom. Fot. PAP/Jakub Kamiński 03.12.2018

Ważna jest każda forma działania naukowego; nie ma dobrych nauk stosowanych bez wysokiego poziomu nauk podstawowych - powiedział w poniedziałek wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wręczając nagrody naukowcom i nauczycielom akademickim.

W poniedziałek Jarosław Gowin wręczył nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego - coroczne wyróżnienia za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Najbardziej prestiżowe nagrody - za całokształt dorobku - otrzymali: prof. Maciej Andrzej Nowak, dr Aleksandra Wesołowska oraz zespół badaczy z Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku. Oprócz nich nagrody otrzymało kilkudziesięciu innych naukowców i nauczycieli akademickich.

"Ważna jest każda forma działania naukowego. To nie jest tak, że nauki stosowane są ważniejsze od nauk podstawowych - nie ma dobrych nauk stosowanych bez wysokiego poziomu nauk podstawowych" - podkreślił Gowin, zwracając się do nagrodzonych. Jak dodał, pomimo tego, że w Konstytucji dla Nauki duży nacisk położony jest na osiągnięcia naukowe, "to przecież uczelnia jest wspólnotą tych, którzy wzajemnie siebie formują".

"Mam wielki zaszczyt stać przed gronem ludzi bardzo silnie się ze sobą różniących (...) - ale wszystkie te osoby łączy jedno: postawienie sobie niezwykle ambitnych celów. Celu bycia mistrzami dla młodych pokoleń studentów czy naukowców, celu bycia tymi, którzy przecierają szlaki nie tylko polskiej, ale także światowej nauki. I co więcej - to jest grono osób, które te cele osiągają" - stwierdził minister nauki.

Gowin zauważył przy tym, że ciągle zbyt małe jest "rozumienie wagi i znaczenia nauki, uczelni, procesu kształcenia przyszłych elit polskiego społeczeństwa". "Ale chcę też, żebyście dzisiaj mieli pełną świadomość, że jest coraz więcej takich ludzi, którzy wiedzą, że ta wspaniała misja, której się państwo podjęliście, to wspaniałe powołanie, które państwo realizujecie, jest istotą człowieczeństwa" - zwrócił się do laureatów.

Wśród nagród ministra szczególną kategorią jest ta przyznawana za całokształt dorobku naukowego. W tym roku nagrodę taką otrzymało dwoje naukowców i jeden zespół.

Prof. Maciej Andrzej Nowak z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego - laureat w kategorii "badania podstawowe" - zajmuje się stosunkowo nową dziedziną nauki, jaką jest teoria złożoności. Zastosowanie tej koncepcji doprowadziło go do szeregu odkryć w dziedzinie cząstek elementarnych oraz w dziedzinie macierzy przypadkowych.

W kategorii "badania na rzecz społeczeństwa" nagrodę otrzymała dr Aleksandra Wesołowska z Kliniki Neonatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół dostosowania składu i ilości mleka kobiecego do indywidualnych potrzeb chorych noworodków.

Z kolei w kategorii "badania na rzecz rozwoju gospodarki" wyróżniony został zespół naukowców z Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku w składzie: prof. Piotr Doerffer, dr hab. Paweł Flaszyński, oraz dr hab. Ryszard Szwaba. Prowadzą oni badania dotyczące aerodynamiki i dostarczają nowych rozwiązań europejskiemu przemysłowi lotniczemu. 

PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Florencka

kflo/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020