Ministerstwo Edukacji i Nauki

26.05.2022
PL EN
23.01.2022 aktualizacja 23.01.2022

Podobieństwo kulturowe sprzyja sukcesowi imigrantów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

To czynniki kulturowe w nowym miejscu zamieszkania imigranta decydują, czy odniesie on sukces i pozostanie tam na stałe - informuje pismo „Proceedings of the Royal Society B“.

Jak wykazali naukowcy z Pennsylvania State University, gdy ludzie przenoszą się na obszar o podobnej kulturze — na przykład mając wspólny język lub sieci społeczne — migracja ma większe szanse powodzenia, niż w przypadku przeniesienia się do miejsca, które jest lepsze pod względem warunków naturalnych, na przykład lepszej ziemi uprawnej.

Jak wskazał Robert Lynch, habilitujący się z antropologii w Penn State, badanie daje wgląd w przeszłe migracje, a także tłumaczy, co sprawia, że imigracja jest dziś skuteczna.

"Nasze odkrycia sugerują, że ludzie mogą z powodzeniem przystosować się do nowych lokalizacji, o ile są w stanie nawiązać kontakty z lokalną populacją i uczyć się od niej" – powiedział Lynch. - "Prawdopodobnie imigranci są szczęśliwsi i chętniej zostają, gdy migrują do miejsc, w których są ludzie podobni do nich, na przykład wyznający tę samą religię, język lub zwyczaje".

Naukowcy od dawna sądzili, że wiele migracji z przeszłości miało miejsce, gdy ludzie wyjeżdżali w poszukiwaniu lepszego środowiska — na przykład po tym, jak ziemia uprawna uległa zniszczeniu z powodu zmian klimatycznych. Ale ostatnio niektórzy badacze wysunęli teorię, że ludzie są bardziej skłonni do przenoszenia się do miejsc, które są kulturowo bardziej podobne do ich pierwotnej ojczyzny.

Jak zaznaczył Lynch, podczas gdy poprzednie badania opierały się wyłącznie na danych z udanych migracji, on i inni badacze byli w stanie uzyskać dostęp do danych z naturalnego eksperymentu w Finlandii podczas II wojny światowej, który zawierał również informacje o nieudanych migracjach.

W czasie wojny cała populacja fińskiej Karelii została zmuszona do ewakuacji do zachodniej Finlandii. Dwa lata później, kiedy dano im możliwość powrotu, niektórzy wrócili, a inni nie.

"Było to rzadkie wydarzenie historyczne, które dostarczyło nam naprawdę interesującego sposobu na analizę rzeczywistego zachowania ogromnej populacji ludzi, którzy zasadniczo głosowali nogami" – powiedział Lynch. - "Albo wrócili do domu, albo pozostali w swoich nowych domach, co czyniło z nich idealną populacją do próby odpowiedzi na pytanie, co prowadzi do udanej migracji".

Autorzy wykorzystali dane dotyczące 22 074 ewakuowanych z Karelii, aby stworzyć i uruchomić kilka modeli do analizy, które czynniki pozwalały najlepiej przewidzieć prawdopodobieństwo powrotu ewakuowanych do Karelii lub pozostania w miejscu ewakuacji. Brano pod uwagę cechy społeczno-kulturowe, takie jak różnice językowe i to, czy od czasu ewakuacji byli w związku małżeńskim, a także cechy środowiska naturalnego ich nowego domu, takie jak średnia temperatura i opady.

Naukowcy odkryli, że we wszystkich modelach bycie młodszym, bycie mężczyzną, zawieranie małżeństw spoza swojej grupy etnicznej, wykształcenie i ewakuacja do bardziej podobnego językowo obszaru wiązały się z większym prawdopodobieństwem pozostania w miejscu ewakuacji zamiast powrotu do ojczyzny.

Podobnie różnice społeczno-kulturowe — takie jak różnice językowe i małżeństwa w mniejszościowej grupie etnicznej niebędącej częścią nowej społeczności ewakuowanych — były najważniejszymi przeszkodami w udanej migracji.

Zdaniem Lyncha wyniki badania dostarczają wskazówek, dlaczego ludzie w przeszłości wybierali lub odmawiali migracji do nowych miejsc już zasiedlonych przez innych.

"Chociaż te odkrycia nie mówią nam nic o migracjach pierwotnych – pierwszych ludziach, którzy kiedykolwiek zaludnili dany obszar – wiele mówią o migracjach wtórnych" – powiedział Lynch. - "Nasze wyniki pokazują, że te wtórne migracje w przeszłości były bardziej narażone na niepowodzenie, jeśli migranci nie byli w stanie zintegrować się z populacją przyjmującą i uczyć się od niej, niż jeśli mieli do czynienia z ograniczeniami naturalnymi, takimi jak złe warunki glebowe dla rolnictwa". (PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ zan/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2022