23.10.2018
PL EN
27.10.2017 aktualizacja 06.11.2017

Prezydent do nowo mianowanych profesorów: pozwólcie młodym mieć otwarte głowy

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Pozwólcie młodemu pokoleniu mieć otwarte głowy, krytykować poglądy zastane - zaapelował prezydent Andrzej Duda do naukowców i artystów, którym wręczył w czwartek w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie.

Zwracając się do nowo mianowanych profesorów, prezydent postawił przed nimi zadanie: dbać o to, aby młodzi ludzie aspirujący do świata nauki "mieli otwarte głowy". Mówiąc o młodych adeptach nauki, z którymi współpracują profesorzy, Andrzej Duda powiedział: "chciałbym, abyście im pozwolili mieć swoje poglądy i krytykować poglądy zastane". "Bo przecież na tym polega nauka. Nauka nie polega na bezkrytycznym zgadzaniu się z tym, co wymyślili inni. Naukę do przodu pcha to, że jest ta niezgoda, ten niepokój wewnętrzny" - dodał.

Jak zauważył, tytuł profesora wiąże się z oczekiwaniem dalszej wytężonej pracy naukowej i wychowawczej. "Osiągnęliście szczyt. Parnas, jak mówią niektórzy. I z tego parnasu dopiero widać, jak daleko można zajść. A horyzont się nie kończy" - podsumował Andrzej Duda

Akty nominacyjne z rąk prezydenta odebrały w czwartek 82 osoby:

1. Marek Adamski - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

2. Piotr Albrecht - profesor nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

3. Adam Babiński - profesor nauk fizycznych, Uniwersytet Warszawski;

4. Joanna Bereta - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

5. Ryszard Cierpiszewski - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

6. Jerzy Cieślik - profesor nauk ekonomicznych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie;

7. Zenon Czuba - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

8. Jarosław Czubak - profesor nauk medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;

9. Sławomir Ćwiek - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi;

10. Sebastian Deorowicz - profesor nauk technicznych, Politechnika Śląska;

11. Anna Deryło-Marczewska - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

12. Grzegorz Dobrowolski - profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

13. Bożena Dobrzycka - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

14. Elżbieta Dutka - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

15.Joanna Folwarczna - profesor nauk farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

16. Jakub Gburek - profesor nauk farmaceutycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;

17. Andrzej Góralski - profesor nauk społecznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;

18. Anna Górecka-Drzazga - profesor nauk technicznych, Politechnika Wrocławska;

19. Grażyna Grelowska - profesor nauk technicznych, Politechnika Gdańska;

20. Anna Grzywacz - profesor nauk o Ziemi, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

21. Ewa Guzik-Makaruk - profesor nauk prawnych, Uniwersytet w Białymstoku;

22. Anna Janus-Sitarz - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

23. Magdalena Jonca - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski;

24. Roman Jurkowski - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

25. Dariusz Kaca - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi;

26. Jakub Kałużny - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

27. Wojciech Kamysz - profesor nauk farmaceutycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny;

28. Agnieszka Kasińska-Metryka - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

29. Waldemar Kaszuwara - profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska;

30. Jan Komorowski - profesor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;

31. Pani Dorota Kowalska - profesor nauk rolniczych, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie;

32. Krzysztof Krawiec - profesor nauk technicznych, Politechnika Poznańska;

33. Anna Krygowska-Wajs - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

34. Elżbieta Krzemińska - profesor sztuk muzycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

35. Marek Kuźniewski - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

36. Katarzyna Laskowska - profesor nauk prawnych, Uniwersytet w Białymstoku;

37. Marek Lefik - profesor nauk technicznych, Politechnika Łódzka;

38. Ewa Liwarska-Bizukojć - profesor nauk technicznych, Politechnika Łódzka;

39. Jan Łukaszewski - profesor sztuk muzycznych, Polski Chór Kameralny w Gdańsku;

40. Izabela Majchrzak-Kucęba - profesor nauk technicznych, Politechnika Częstochowska;

41. Leszek Małdziński - profesor nauk technicznych, Politechnika Poznańska;

42. Stanisław Małek - profesor nauk leśnych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

43. Artur Mazur - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Rzeszowski;

44. Marcin Mikulewicz - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;

45. Mirosław Nader - profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska;

46. Sergiusz Nawrocki - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

47. Ewa Neczaj - profesor nauk technicznych, Politechnika Częstochowska;

48. Mirosława Nowak-Dziemianowicz - profesor nauk społecznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu;

49. Roman Nowobilski - profesor nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

50. Justyna Olszewska-Świetlik - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

51. Jolanta Oprządek - profesor nauk rolniczych, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu;

52. Maciej Perkowski - profesor nauk prawnych, Uniwersytet w Białymstoku;

53. Anna Piekarska - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

54. Robert Pietrzak - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

55. Wojciech Pląder - profesor nauk biologicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

56. Wiesław Pływaczewski - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

57. Tadeusz Popiela - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

58. Małgorzata Posmyk - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Łódzki;

59. Grzegorz Przybylski - profesor nauk medycznych, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu;

60. Agata Ptak-Belowska - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

61. Jolanta Pytko-Polończyk - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

62. Zofia Rączkowska - profesor nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

63. Adam Reich - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;

64. Artur Rejter - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

65. Leszek Rycerz - profesor nauk chemicznych, Politechnika Wrocławska;

66. Rafał Sitko - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

67. Maciej Skorupski - profesor nauk leśnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

68. Katarzyna Skowronek - profesor nauk humanistycznych, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;

69. Janusz Spyra - profesor nauk humanistycznych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie;

70. Lilianna Stawarz - profesor sztuk muzycznych, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie;

71. Marian Stępak - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

72. Danuta Stróż - profesor nauk technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

73. Magdalena Strus - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

74. Agnieszka Sujak - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

75. Wojciech Szczeklik - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

76. Jacek Tebinka - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Gdański;

77. Dorota Tomaszewska-Zaremba - profesor nauk rolniczych, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie;

78. Joanna Trylska - profesor nauk fizycznych, Uniwersytet Warszawski;

79. Wioletta Waleszczyk - profesor nauk biologicznych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

80. Elżbieta Wernio - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu;

81. Małgorzata Wiśniewska - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Gdański;

82. Tomasz Wójcik - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski.(PAP)

autor: Ludwika Tomala

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2018