16.10.2018
PL EN
06.10.2017 aktualizacja 06.10.2017

Ponad 28,3 mln zł od NCN na polsko-niemieckie projekty badawcze

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Zróżnicowanie mowy u osób dwujęzycznych, zmiany nazw ulic w Polsce i w Niemczech czy korelacje kwantowe cząsteczek - to przykłady badań, które będą realizowane przez laureatów konkursu BEETHOVEN 2. Na realizację polsko-niemieckich projektów badawczych przyznano ponad 28,3 mln zł.

Konkurs BEETHOVEN zorganizowany został przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (DFG). Jego drugą edycję rozstrzygnięto w czwartek.

Jak informuje NCN, w drugiej edycji złożono łącznie 155 wniosków o finansowanie. W dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce złożono 72 wnioski, zaś w naukach ścisłych i technicznych – 83 wnioski. Z tej puli wniosków polsko-niemieckie panele ekspertów wyłoniły 38 najlepszych projektów. Łącznie w konkursie BEETHOVEN 2 przyznano 28 365 899 zł.

Wśród laureatów znalazła się m.in. prof. Anna Zielińska z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, która zajmie się tematyką pokoleniowego zróżnicowania języka w mowie osób dwujęzycznych. Na ten cel otrzymała 1,16 mln zł. Z kolei dr hab. Małgorzata Fabiszak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dostała grant w wysokości prawie 500 tys. zł na analizę zmian w nazewnictwie ulic w Niemczech Wschodnich i w Polsce w latach 1916-2016. Natomiast dr hab. Wiesław Laskowski z Uniwersytetu Gdańskiego zbada ze swoimi niemieckimi partnerami korelacje kwantowe cząstek. Na swoje badania otrzymał grant w wysokości ponad 1,2 mln zł.

Konkurs przeznaczony jest dla polsko-niemieckich zespołów naukowców, realizujących projekty badawcze w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, jak również w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych. Kierownik zespołu w polskiej części projektu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a realizacja projektu może być zaplanowana na dwa lub trzy lata. Minimalna wartość polskiej części prac to 150 tys. zł, nie została natomiast określona górna granica finansowania dla jednego projektu.

Druga edycja konkursu BEETHOVEN została ogłoszona 15 września 2016 r. Ocena merytoryczna była przeprowadzana wspólnie przez NCN i DFG. Składała się ona z dwóch etapów. Oceny wstępnej dokonali wskazani przez NCN i DFG eksperci zewnętrzni na podstawie danych zawartych we wspólnym polsko-niemieckim wniosku o finansowanie projektu badawczego. Natomiast ocenę końcową przeprowadzano podczas posiedzenia zespołów ekspertów złożonych z członków wskazanych przez obie instytucje organizujące konkurs. (PAP)

autor: Katarzyna Florencka

edytor: Ewelina Krajczyńska

Nauka w Polsce

kflo/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2018